Helft van Biosbased-projecten gaat niet door

Oosterwolde - Van de 56 projecten op de uitvoeringslijst van het programma Biobased Economy zijn twaalf projecten niet verder uitgewerkt en zeventien projecten geannuleerd door de initiatiefnemers of omdat het niet meer relevant was. Er zijn inmiddels projecten 21 afgerond. Zes projecten lopen nog.

‘Dit voelt pas als een begin’, legt wethouder Fimke Hijlkema uit. ‘Sommige projecten lopen nog door, zoals de realisatie van een biobased brug op het Ecomunitypark en meer aandacht voor biodiversiteit op de boerderij. De komende jaren is de uitdaging om de beweging die we met Biobased Economy hebben ingezet veel meer gemeengoed te maken binnen onze gemeente en hier ook onze inwoners goed bij te betrekken. Met het uitvoeringsprogramma Biobased Economy hebben we koers gezet om een Biobased Economy stevig in onze gemeente te verankeren. Het programma heeft ons naast projectresultaten veel opgeleverd, zoals nieuwe samenwerkingen tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid.’

Zadenmengsels

Voorbeelden van projecten zijn het Biosintrum met een biobased vloer, de biobased koffiebeker van LIMM Reycling, proefvelden met biodiverse zadenmengsels en het voedselbos in Elsloo. Er is een link gelegd met biodiversiteit. Zo zaait de gemeente biodiverse zadenmengsels in het openbaar groen, die speciaal zijn geteeld op proefvelden van Cruijdt-Hoeck in Nijeberkoop. Excursies, lezingen en business cases zorgden voor nieuwe kennis en brachten de gemeente in verbinding met andere partijen, waaruit nieuwe ideeën zijn ontstaan.