Dorpshuizen krijgen coronacompensatie

Oosterwolde - Dorpshuizen kunnen in totaal 21.718 euro tegemoet zien als compensatie voor de tekorten als gevolg van corona.

Zowel de provincie als het Rijk hebben in 2020 verschillende subsidies beschikbaar gesteld die de dorpshuizen zelf moesten aanvragen. De dorpshuizen van Haulerwijk, Oldeberkoop en Makkinga hadden schriftelijk om financiële hulp gevraagd. In oktober heeft het kabinet de coronamaatregelen verscherpt en als gevolg daarvan een compensatiepakket voor gemeenten vastgesteld. Voor dorpshuizen is 20.000 euro beschikbaar gesteld. De overschrijding van 1718 euro wordt door de gemeente gedekt.

SODO

De gemeente heeft advies gevraagd aan de Stichting Overkoepeling Dorpshuizen Ooststellingwerf (SODO) hoe het budget te verdelen over de dorpshuizen. Alle dorpshuizen is om advies gevraagd over het voorstel om de aanslag OZB 2020 te compenseren. Acht dorpshuizen stemden hiermee in, vier dorpshuizen zagen liever een gelijke verdeling van het budget over de dorpshuizen.

OZB

Meerdere gemeenten (waaronder Opsterland en Noordeast Fryslan) gebruikten de OZB-aanslag als referentiepunt om tot een verdeling van de coronacompensatie van het Rijk over hun dorpshuizen te komen. Ook Ooststellingwerf hanteert deze werkwijze. Een gelijke verdeling van de coronacompensatie valt volgens de gemeente ook te verdedigen, maar het ene dorpshuis is het andere niet qua beheer en exploitatie. De OZB-aanslag zijn daadwerkelijke kosten gebaseerd op de gebouwelijke situatie per dorpshuis.