Start aanleg van zonnepark Oldeberkoop

Oldeberkoop - Er is een begin gemaakt met de bouw van een zonnepark ten noorden van bungalowpark Molenbosch in Oldeberkoop. De gemeente Ooststellingwerf wil in 2030 energieneutraal zijn en dit park helpt met het halen van dat doel.

Tegen het plan is langdurig verzet gevoerd. In september strandde de laatste poging om het plan te dwarsbomen bij de Raad van State. Diverse rechters vonden dat gevolgen van enige betekenis ontbraken voor protesterende bewoners van het park.

Organisaties

Niet alleen eigenaren van een recreatiewoning in het Molenbosch protesteerden eerder tegen de aanleg van een zonnepanelenpark, ook organisaties als It Fryske Gea, plaatselijk belang, de vereniging Bond Heemschut en de agrarische natuur- en milieuvereniging Gagelvenne wezen het plan af. Belangrijkste beweegreden: landschappelijk zou dit park een te grote aanslag zijn op de omgeving zijn.

Hekwerk

Het park komt op twee kavels - 2,4 hectare - landbouwgrond, gescheiden door een pad met hoge bomen. Ondernemer Johan ter Schuur is nu begonnen met het plaatsen van een hekwerk rond het gebied. ‘De bouwlocatie wordt momenteel ingericht en rijplaten worden in overleg met de vereniging van eigenaren van het park op de parkweg en het bospad van It Fryske Gea gelegd.’

Kabel

Volgende week wordt volgens Ter Schuur wordt met de onderconstructie, zodat komende maand de zonnepanelen kunnen worden gelegd. ‘De kabel van Liander zal door het land van boer Benedictus worden gelegd, om het zonnepark op het plaatselijke elektriciteitsnet aan te sluiten.’ De bouw van een transformatorstation, waarvoor de vergunning moest worden aangepast, leidde tot een nieuwe procedure. Maar de staatsraad zag in september geen reden om de plannen anders te beoordelen.

Tijdelijk

Het park is tijdelijk. Na een exploitatie van circa 25 jaar wordt de bestaande situatie hersteld. De 2 megawatt stroom die het park gaat opleveren is genoeg om ruim 500 gezinnen jaarlijks van stroom te voorzien. Ter Schuur meldt dat eind maart volgens planning het zonnepark gereed is.