Kerkenvisie goed ontvangen

Oosterwolde – De gemeenteraad is zeer te spreken over de opgestelde kerkenvisie. Het college van Ooststellingwerf wil jaarlijks met kerkbesturen in overleg over het behoud van de nog bestaande 22 religieuze gebouwen.

Daartoe is samen met kerkbesturen een kerkenvisie opgesteld als middel om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.

Fondsen

Wethouder Fimke Hijlkema benadrukte dat dit dus niet betekent dat er een geldpotje beschikbaar is voor het behoud van kerken, hoe cultuur-historisch belangrijk ze de kerken ook vindt. ‘Wij hebben heel veel bijzondere kerken.’ Hijlkema wil kerken wel wijzen op het bestaan van fondsen. De rol van de gemeente is volgens haar vooral het helpen bij het realiseren van een nieuwe bestemming.

Herontwikkeling

Indien er sprake is van de noodzaak om een kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken en te sluiten, dan wil de gemeente meedenken over herontwikkeling of herbestemming. Kerkeigenaren kunnen bij de gemeente Ooststellingwerf terecht bij vragen op het gebied van regulier onderhoud, restauratie, beheer, gebruik, vergunningprocedures of bestemmingsplanwijzigingen.

Voortbestaan op de tocht

De fracties van CDA en ChristenUnie betreurden het teruglopende bezoek aan kerkdiensten. Samen bij vergrijzing en krimp staat het voortbestaan van kerken steeds vaker op de tocht. Ook de raad is er alles aan gelegen om gebouwen te behouden vanuit het oog punt van cultuurhistorie. De fractie van Wij Lokaal wil ook dorpsverenigingen in een vroeg stadium bij een andere invulling van kerkgebouwen actief betrekken. ‘Maar dat vinden kerkbesturen ook’, zo zei de wethouder. Bij de overname van een kerk blijven beschermde klokkenstoelen staat en ook de aanwezigheid van een begraafplaats is en blijft een gegeven.