ChristenUnie boos over tuin bij gemeentehuis

Oosterwolde – ‘De stoom komt uit mijn oren.’ Fractievoorzitter Berend Leistra van de ChristenUnie was maandagavond zeer teleurgesteld over de manier waarop de tuin als het vooraanzicht van het gemeentehuis nu wordt verfraaid. Dat was volgens Leistra niet zo afgesproken.

In het verleden is met scholieren, buurtbewoners en andere betrokkenen een dag uitgetrokken om een plan te maken voor de tuin. Uit vier ontwerpen kwam een winnaar naar voren. Zo moest het worden. Over een budget is toen volgen Leistra nooit gesproken. ‘Er zou een mooie tuin komen als visitekaartje voor de gemeente. Er wordt nu een heel klein deel van dat plan uitgevoerd, bovendien lag de focus nu juist op het gebied voor de hoofdingang.’ En juist daar gebeurt weinig, behalve dan het inzaaien met een bloemrijk graszaad.

Oude schets

‘Als dit burgerpartcipatie is, kunnen we er wel mee stoppen.’ Leistra heeft zonder succes nog geprobeerd de oude schets op het gemeentehuis boven water te krijgen. Wethouder Esther Verhagen zei geen oude schets te kennen en wees er op dat er een beperkt budget van 50.000 euro was. ‘Daar heb ik het mee te doen, het plan is verenigd. Bewonerscommissie, scholieren en studenten hebben hier een rol ingespeeld.’ Leistra bleef mopperen en kon zich niet voorstellen dat ‘wat bolletjes en boompjes’ 50.000 euro gaan kosten.

Genuanceerder

‘Als je als gemeente zo zwaar inzet met burgerpartcipatie dan is dit een grote teleurstelling. Dit raakt kant noch wal.’ Maar hij kreeg de wethouder en de rest van de raad niet zover dat het plan alsnog wordt aangepast. Diverse college-raadsleden keken er namelijk wat genuanceerder tegenaan. Ze zijn allang blij dat er eindelijk uitvoering wordt gegeven aan een raadsmotie uit 2016. Het wreekt zich ook dat zich de afgelopen jaren wel heel veel verschillende wethouders zich met het dossier hebben beziggehouden.