Ooststellingwerf verhoogt druk op provincie: er moet meer gebouwd worden

Oosterwolde – De gemeenteraad wil dat er ook in het buitengebied van Ooststellingwerf zogenaamde ‘Tiny Houses’ gebouwd kunnen worden. Een bestaande regeling maakt het mogelijk dat bij het slopen van schuren er een permanente woning voor terug mag komen.

Maar als het aan Ooststellingwerf ligt kan dat ook een tijdelijk ‘Tiny House’ zijn. Wethouder Fimke Hijlkema gaat nog onderzoeken of er in ruil voor schuren niet meerdere Tiny Houses op die plek gebouwd mogen worden van de provincie.

Lastig inpassen

Bij een ‘Tiny House’ valt te denken aan een vrijstaand en volwaardig huis met maximaal 50 vierkante meter woonoppervlak. De ‘gewone’ koopwoningen zijn financieel vooral voor starters onbereikbaar zijn geworden. Kant-en-klare huisjes zijn er vanaf ongeveer een halve ton, een exemplaar van eigen fabricaat kost zo’n 20.000 euro minder. Vorig jaar en afgelopen jaar is de gemeente door individuele belangstellenden benaderd met de vraag of er in Ooststellingwerf mogelijkheden zijn om een Tiny House te kunnen realiseren. Daarbij werd vaak de voorkeur uitgesproken om een Tiny House in het buitengebied te plaatsen. Maar vanwege de tijdelijkheid blijkt dat planologisch heel lastig in te passen.

Bouwcontingent

Wethouder Hijlkema heeft binnenkort bestuurlijk overleg om verruiming van het bouwcontingent te bepleiten. Want ook daarop loopt de bouw van een Tiny House in Ooststellingwerf vooral vast. Een Tiny House telt gewoon mee als een gebouwde woning. Het college zoekt nu de ruimte door zich te beroepen op de algemene afwijkingsbevoegdheid die gemeenten in het kader van de woningbouwafspraken met de provincie zijn overeengekomen. Dit wil Hijlkema doen door concrete plannen in een vroeg stadium (informeel) aan de provincie voor te leggen.

Frustraties

Het woord ‘provincie’ viel weer regelmatig in de commissievergadering. En niet op een positieve manier. Wolter Slager van Wij Lokaal vond het raar ‘dat we met gratie van de provincie in tijden van woningnood de bouw van een paar huizen moeten faciliteren’. ‘Wanneer kan in Ooststellingwerf weer op basis van reële woningbehoefte gebouwd worden?’ De frustraties over het bouwbeleid van de provincie zijn in bij vijf gemeenten in Zuidoost-Friesland groot. Wethouder Hijlkema: ‘Elke gemeente vindt dat de vraag zo groot is dat er ruimte moet komen voor woningen. De druk op de woningmarkt is ontzettend groot. Geef het door aan uw partijgenoten in Provinciale staten.’

Signaal afgeven

De VVD riep juist de wethouder op in Leeuwarden met de vuist op tafel te slaan. Ignas Minnema van D66 wil dat de raad als geheel een signaal afgeeft. ‘De provincie moet in beweging komen, mensen staan te popelen.’ Het CDA werkt aan een voorstel voor de raadsvergadering.

Vijf jaar

In de notitie van de gemeente wordt voor het plaatsen van een Tiny House niet meer vastgehouden aan de maximale termijn van vijf jaar, maar wordt nog wel over tijdelijkheid gesproken, ook in het kader van de te volgen ruimtelijke procedure. Het college geeft hiermee gehoor aan de raad die inschatte dat het realiseren van dergelijke projecten voor een periode van vijf jaar onhaalbaar is. In de aangepaste notitie wordt op voorhand geen woningbouwruimte gereserveerd voor plannen met Tiny Houses. Op deze manier kan beter ingespeeld worden op de initiatieven die zich aandienen, en wordt er geen woningbouwruimte gereserveerd ten koste van andere (potentiele) woningbouwplannen. ‘De toekomst is ongewis’, zo zei Ge Bouma van het CDA. ‘We weten niet hoe het over tien jaar is. Dan is het goed om nu flexibel en innoverend te bouwen.’