Debat over Blughutterrein wederom uitgesteld

Oldeberkoop – Het debat in de gemeenteraad van Ooststellingwerf over de bebouwing van het Blughutterrein in Oldeberkoop is wederom uitgesteld. Het komt nu terug in een commissievergadering in februari.

Uit vragen van onafhankelijk raadslid Simon ter Heide kwam eerder naar voren dat de gang van zaken allesbehalve open, eerlijk en transparant is gegaan. De gemeenteraad heeft gekozen voor de bouw twee woonvilla’s en een villa met zes appartementen op de plek van het gesloopte jeugdhonk. De Stichting De Grijpvogel wilde een hofje met achttien seniorenwoningen op het Blughut-terrein bouwen.

Vertrouwelijke informatie

Simon ter Heide wil de volgens hem schimmige deal aan de orde stellen in de raad. Dat zou maandagavond in een commissievergadering gebeuren op basis van de beantwoording van achttien vragen. Maar Ter Heide meldde dat de gemeenteraad alsnog vertrouwelijke informatie heeft ontvangen van het college. Het college moet nu eerst besluiten of die informatie openbaar gemaakt kan worden, anders dreigt de behandeling in een besloten vergadering te moeten gebeuren.

Gemoedsrust

De behandeling is al een paar keer uitgesteld in afwachting van de antwoorden op de vragen aan het college. Ter Heide meldde begin december dat het niet zijn bedoeling om alsnog het afgewezen plan te realiseren, nu de bouw van de eerste villa al is gestart. ‘Maar voor mijn eigen gemoedsrust wil ik wel graag weten hoe de besluitvorming achter de schermen verlopen is. Er gaat mij te vaak iets fout in de rolverdeling tussen raad en college. Het Blughut-dossier is hier wellicht een sprekend voorbeeld van.’