Buurtschap Klein Groningen kaart verkeersveiligheid aan

Wijnjewoude - Aan de randen van buurtschap Klein Groningen bij Wijnjewoude zijn borden verschenen die veel weg hebben van de gemeentelijke borden bij het binnenrijden van de bebouwde kom.

De verkeersveiligheid is al langer een probleem bij Klein Groningen. Vrachtwagens en auto’s rijden te hard en er rijden nog te vaak vrachtwagens en forenzen uit Haulerwijk naar de N381 via Waskemeer en Klein Groningen. Bij de afwaardering van de oude N381 naar de huidige Opper Haudmare heeft de provincie Fryslân aangegeven dat dit verkeer automatisch via Donkerbroek naar de N381 zou rijden. Dit blijkt in de praktijk niet zo te gaan.

Met deze bebording vraag het buurtschap hier aandacht voor. Volgens de bewoners werkt het al: Auto’s en vrachtwagens remmen nu vaker en meer af als ze door onze buurt rijden.