Nieuwe poging Aldi in Oosterwolde strandt opnieuw

Oosterwolde – De gemeente blijft de vestiging van een Aldi weren op het voormalige Jonge Poerink-terrein aan de Dertien Aprilstraat 46 in Oosterwolde.

Er is door de gemeente een aanvraag van de Aldi vastgoed BV ontvangen om een meegestuurd bestemmingsplan ‘Dertien Aprilstraat 46 Oosterwolde’ vast te stellen. De plek heeft nu als bestemming ‘bedrijventerrein’. Een nieuw bestemmingsplan zou de bouw en gebruik van een supermarkt mogelijk moeten maken. Het is de tweede poging van Aldi, nadat de gemeenteraad eerder weigerde een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een omgevingsvergunning.

Kernwinkelgebied

De locatie ligt volgens de gemeenteraad buiten het “kernwinkelgebied” zoals opgenomen in het Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord. De gemeenteraad wil detailhandel alleen in het winkelcentrum mogelijk maken. Het project is volgens het college dus in strijd met een goede ruimtelijke ordening. ‘Het ingediende bestemmingsplan is niet volledig en de toelichting komt niet volledig overeen met hetgeen dat in de regels en de plankaart is opgenomen’. Het college stelt de raad dan ook voor de aanvraag om het bestemmingsplan ‘Dertien Aprilstraat 46 Oosterwolde’ vast te stellen af te wijzen.

Overaanbod

Het college laat dit keer bij het besluit buiten beschouwing dat er in Oosterwolde een ‘overaanbod’ zou zijn qua winkelvloeroppervlakte van supermarkten. Aldi is al bijna 25 jaar bezig zich in Oosterwolde te vestigen. RetailPlan verdacht in 2017 de zittende supermarkten ervan dat ze druk uitoefenen op de politiek, om Aldi buiten de deur te houden.