Inwoner Appelscha legt zonneveld aan in eigen tuin

Appelscha - Een inwoner van Appelscha wil bij zijn woning aan De Bult een particulier zonneveld met 45 zonnepanelen plaatsen. De gemeente heeft hiervoor een vergunning afgegeven.

De kavel wordt nu als tuin gebruikt. De gemeente wil medewerking verlenen aan de realisatie van het project door af te wijken van het bestemmingsplan. De zonnepanelen worden geplaatst op een, volgens het bestemmingsplan, agrarische stukje grond. De 45 zonnepanelen dekken ongeveer 90% van het energieverbruik van de bewoner.

De plaatsing van de zonnepanelen is volgens de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem niet in strijd met redelijke eisen van welstand. De commissie is er bij de beoordeling van uitgegaan dat de zonnepanelen worden uitgevoerd in een ‘all-black’ uitvoering (zwart) en dat de voor de zonnepanelen aangebrachte bloemenweide gefaseerd wordt gemaaid, waardoor het gehele jaar ten minste een deel van de beplanting het zicht op de zonnepanelen afschermt. De reeds aangelegde bloementuin dient in stand te blijven, en onderhouden te worden tijdens de levensduur en plaatsing van de zonnepanelen.

Door het aanleggen van een bloemenweide rondom de panelen is er volgens de gemeente een verbetering van het milieu, de kwaliteit van de bodem, en de landschappelijke en natuurlijke, cultuurhistorische waarden. De plaatsing achter op het perceel, laag bij de grond, levert geen verkeersonveilige situatie op.

Tegen het besluit voor de vergunningverlening kan binnen zes weken bezwaar worden aangetekend.