Kunst & COO bestaat 10 jaar

Oosterwolde - Op zondag 1 november is het precies 10 jaar geleden dat Kunst & COO van start ging in de gemeente Ooststellingwerf. Inmiddels is zij ook actief in Weststellingwerf.

‘Aanleiding van het inleven roepen van Kunst & COO was het verdwijnen van het kunstencentrum in Zuidoost Friesland en de opdracht om kunst- en cultuurlessen via een coöperatieve vereniging bereikbaar en betaalbaar te organiseren voor de inwoners, met name voor jongeren’, vertelt Thijs Oud, voorzitter en adviseur onderwijs bij Kunst & COO. ‘De opdracht werd destijds door een drietal culturele ondernemers (en tevens vakdocenten) opgepakt.’

Reputatie

Inmiddels heeft Kunst & COO in de regio een reputatie opgebouwd als een succesvolle en een gezonde netwerkorganisatie met een breed aanbod voor de scholen (PO en VO), een uitgebreid vrijetijdsaanbod aan muziek-, dans-, en theaterlessen en een jaarlijks programma aan optredens- en inspiratieworkshops.

Scholen

Op de scholen in Oost- en Weststellingwerf zorgt het gevarieerde kunstmenu voor een waardevolle aanvulling op het lesprogramma en een versterking van de diverse leerlijnen. Vakdocenten verzorgen muzieklessen voor alle groepen en laten kinderen van groep 1 (viool) tot en met 8 (DJ & studioapparatuur) ieder jaar met andere instrumenten kennismaken.

Het dansprogramma met de Dancebattle stijldansen, uitgevoerd door dansschool Clarette & Leon in Oosterwolde, is inmiddels een begrip door de enthousiaste lessen en grote jaarlijkse deelname van de scholen.

Duurzaamheid

Met het programma Wortels & Vleugels verzorgt Kunst & COO duurzaamheidseducatie waarbij lessen over de natuur, duurzaamheid, energie en afvalverwerking worden gekoppeld aan het kunstmenu met bijvoorbeeld beeldende kunstprojecten, theater, dans en muziek. Ieder jaar worden de programma’s aangevuld door het organiseren van schoolvoorstellingen in de regio. Een mooi voorbeeld zijn de jaarlijkse voorstellingen in Oldeberkoop, in samenwerking met stichting Muziek op Stapel, waardoor kinderen al op jonge leeftijd klassiekers als Peter & de Wolf in een live-uitvoering mee kunnen maken.

Met het aanvragen van extra financiële middelen en door de samenwerking met andere organisaties wist Kunst & COO zich extra snel te ontwikkelen op het gebied van deskundigheids- bevordering en dienstverlening.

Er waren succesvolle samenwerkingsprojecten met Scala-Welzijn (Oranjefonds – Kinderen Maken Muziek) en de Impuls Muziekonderwijs, in samenwerking met Keunstwurk, werd een groot succes aangezien twee-derde van alle scholen (landelijk één-derde) in Oost- en Weststellingwerf de subsidie wisten te bemachtigen.

Mede dankzij deze subsidie kon Kunst & COO de scholen nog beter van dienst zijn door het geven van extra lessen, trainingen voor de leerkrachten en het verzorgen van een uitbreiding van het naschoolse lesaanbod in diverse dorpen.

Muziekverenigingen

Ook de muziekverenigingen werden, mede dankzij de extra inspanningen op de scholen, uitgebreid ondersteund bij hun wervingsactiviteiten. De komende jaren zullen de incidentele impulsen worden geborgd doordat Kunst & COO deel uitmaakt van de provinciale samenwerking binnen het landelijke programma Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK/KEK3).

Corona

Het coronavirus staat de geplande feestelijke activiteiten op zaterdag 31 oktober in de weg. De voorstellingen en workshops in De Kampus in Oosterwolde zijn voorlopig uitgesteld.

Toch wil Kunst & COO graag stilstaan bij het tienjarig jubileum. ‘Met de aandacht voor onze activiteiten hopen we als organisatie zichtbaar te maken hoe waardevol het is om kunst- en cultuureducatie te blijven ontwikkelen en hoe belangrijk het is om vrijetijdsbesteding op het gebied van de ‘Kunsten’ te blijven ondersteunen’, aldus Thijs Oud.