Wie ontfermt zich over bezuinigingen?

Oosterwolde - De gemeenteraad heeft nog niet besloten door wie de financiële huishouding van Ooststellingwerf tegen het licht wordt gehouden. Een voorstel vanuit de raad om dat proces vooral zelf te beginnen haalde net geen meerderheid, maar dat gold ook voor het collegevoorstel om externe hulp in te roepen. Dus stond iedereen na afloop met lege handen.

De noodzaak om te bezuinigen staat bij niemand ter discussie. Bij de programmabegroting 2020 heeft de gemeenteraad al voor miljoenen euro’s maatregelen moeten nemen om de begroting sluitend te krijgen. Een belangrijke oorzaak van het tekort lag in de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. Dus moet er geld worden gevonden in de begroting voor de komende jaren om nog enige bewegingsruimte te houden.

Negen raadsleden vonden dat deze zoektocht moest worden opgestart door de betrokken wethouder, de ambtenaren en een klankbordgroep van raadsleden die voldoende belangstelling hebben voor de materie. Maar dat voorstel werd dus met 9 tegen 10 stemmen verworpen. En om die reden steunden vervolgens GroenLinks en de ChristenUnie het collegevoorstel niet.

Alleen de fracties van OB, PvdA, D66, CDA vonden dat een extern expert sneller tot de kern kan doordringen en ook een frisse onafhankelijke blik heeft. De provincie heeft ook aangegeven belang te hechten aan een externe begeleiding in Ooststellingwerf.

Maar mede door twee afwezigen kreeg ook dat collegevoorstel één stem te weinig. En dus is ook de gevraagde 42.000 euro nog niet beschikbaar gesteld. De minderheid van de raad had het proces zelf willen doen voor 15.000 euro. Het college moet dus nu met een nieuw voorstel komen.