Gemeente aan de slag met achterstallig onderhoud bomen

Oosterwolde – Het heeft heel wat discussie opgeleverd, maar uiteindelijk is de voorgestelde aanpak van achterstallig onderhoud van de gemeentelijke bomen toch door de gemeenteraad aangenomen. Dat gebeurde dinsdagavond met 11 stemmen voor en acht stemmen tegen.

Het beschikbare jaarbudget van 58.210 euro voor bomenonderhoud was daarvoor in de praktijk totaal onvoldoende. Uit een onderzoek blijkt dat 65% van de gemeentelijke bomen in Ooststellingwerf daardoor achterstallig onderhoud heeft. Geld voor extra onderhoud werd door het college gevonden binnen de begroting. En wordt 80.000 euro bijgelegd vanuit een reservepotje. In de Meerjarenbegroting 2020-2023 had de raad namelijk 100.000 euro extra beschikbaar gesteld voor sportvelden en openbaar groen. Als daarvan 80.000 euro nu gebruikt wordt voor het bomenonderhoud heeft dat volgens het college geen gevolgen voor de al aanwezige budgetten voor sportvelden en openbaar groen, het is immers extra geld.

Onterecht en onjuist

VVD, onafhankelijk raadslid Simon ter Heide en Stellingwerf PLUS probeerde dat tevergeefs nog via een amendement te voorkomen. ‘Het is onterecht en onjuist om hiervoor gebruik te maken van het budget dat door de raad ook beschikbaar is gesteld voor onze sportverenigingen.’ Ze wilden zoeken naar een andere dekking. Dat gaat dus niet gebeuren. Dat betekent dat er nu jaarlijks 138.210 euro beschikbaar is. De raad hoopt dat dat genoeg is. En er worden via aanbesteding hoveniers voor ingeschakeld. Dus is er enige onzekerheid hoeveel bomen er nu met het extra geld aangepakt kunnen worden. Uiteindelijk is met het uitvoeren van alleen het achterstallig onderhoud al 480.000 euro gemoeid. Dus de inhaalslag gaat nog wel enkele jaren duren.