PvdA wil minima helpen in strijd tegen corona

Oosterwolde – Inwoners met de laagste inkomens, de minima, moeten door de gemeente worden geholpen bij het aanschaffen van mondkapjes en/of handgel. De raadsfractie van de PvdA wil hen te hulp schieten bij het preventief beschermen tegen het coronavirus.

De PvdA wijst er op dat inkomen nooit een belemmering mag zijn voor een veilige en gezonde leefsituatie. Nu de maatregelen worden aangescherpt treft dat ook de groep mensen die bijvoorbeeld nu gebruik maakt van de voedselbank. ‘Dit betekent, zeker voor gezinnen met kinderen die naar de middelbare school gaan, dat onze inwoners per week behoorlijk wat mondkapjes zullen verbruiken en moeten aanschaffen.’

‘Niet meer te betalen’

Voor het zo adequaat mogelijk opvolgen van deze adviezen geldt onder andere dat de zogenaamde wegwerpmondkapjes na één keer gebruiken moeten worden weggegooid. Voor gezinnen die normaliter al ieder dubbeltje moeten omdraaien, kunnen deze extra uitgaven volgens raadslid Bart Polpe niet meer te betalen zijn. De PvdA’er stelt de raad om wat te bedenken om deze minima tegemoet te komen bij deze extra uitgaven. Een concreet voorstel wordt niet gedaan. De PvdA wil eerst in gesprek gaan met maatschappelijke partners over een veilige distributie van deze mondkapjes en handgel.