Nanningaweg vier weken dicht voor onderhoud

Oosterwolde - De Nanningaweg in Oosterwolde is vier weken afgesloten voor groot onderhoud. De straat is afgesloten vanaf nummer 37 tot en met de rotonde. De weg wordt voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag op zowel de rijweg als het fietspad.

Er wordt ook er een betere scheiding gemaakt tussen het fietspad en de rijweg en de wateroverlast op het fietspad wordt aangepakt. De bussluis bij de sluis wordt ook herstraat. Het bestaande voetpad aan de kant van de Opsterlandse Compagnonsvaart vervalt en de berm wordt ingezaaid. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer KWS uit Leek, hetzelfde bedrijf dat onlangs de Molenweg in het dorp onder handen nam. Daar werd voornamelijk schade aan het asfalt hersteld. Ook werd de trottoirband aan de vaartzijde opnieuw aangebracht. Volgend jaar wordt op deze weg een tweekleurige slijtlaag (split) aangebracht.

Het zijn niet de enige twee wegen die onder handen worden genomen in de gemeente. Het Waardeel-Buurstede in Oosterwolde is al even afgesloten en zal de aankomende weken gesloten blijven. Daar wordt de bestaande verharding van betonstraatsteen vervangen door een asfaltverharding en er wordt een regenwaterriool aangebracht. In Haulerwijk zal op een klein gedeelte op de Turfsteker de betonstraatstenen worden vervangen door een asfaltverharding. Dat gebeurt de aankomende drie weken. De Wolvegasterweg in Oldeberkoop krijgt een nieuw profiel door het weghalen van de grootste bulten in de weg en het aanbrengen van een nieuwe deklaag tot aan de gemeentegrens. Deze werkzaamheden starten over twee weken en nemen zo’n drie weken in.

Aanwonenden en aanliggende bedrijven worden door middel van een brief geïnformeerd over de werkzaamheden. Tevens worden er ongeveer een week voor aanvang van de werkzaamheden borden geplaatst voorzien van de datums waarop de wegvakken gestremd zijn. Voor het doorgaande verkeer worden er omleidingsroutes aangegeven.