Wie gaat dorpshuis besturen? Sluiting dreigt

Ravenswoud - Zowel de voorzitter als de penningmeester van Dorpshuis De Wyken in Ravenswoud gaan stoppen. Er dreigt een probleem te ontstaan, omdat er nog geen opvolgers te vinden zijn.

15 mei 2021. Dat is de datum waarop hun toegezegde termijn van 5 jaar verstrijkt. Beiden treden dan terug als bestuurslid. Maar een opvolger lijkt lastig te vinden. Zowel beide mannen zelf als het Plaatselijk Belang van Ravenswoud hebben diverse mensen gepolst. Ook de twee overblijvende bestuursleden gaan de functies van voorzitter en penningmeester niet op zich nemen.

Indien er geen nieuwe vrijwilligers aantreden voor de functies, zal de Stichting Dorpshuis per 1 juni 2021 worden opgeheven. Het dorpshuis wordt in dat geval dus gesloten.

Vergelijkbare problemen hebben zich ook in andere dorpen voorgedaan. De gemeente kan dit niet oplossen, maar is wel bereid om mee te denken en te ondersteunen via de dorpencoördinatoren. Stichtingsbestuur en Plaatselijk Belang gaan met elkaar brainstormen om te kijken wat er gedaan kan worden om alsnog vers bloed in de besturen te krijgen, want ook het Plaatselijk Belang staat voor de taak om volgend jaar een nieuwe secretaris te vinden omdat de huidige dan het einde van zijn derde termijn bereikt.