Gezamenlijke plannen voor centrum Oosterwolde krijgen alle steun

Oosterwolde – Het ambitieuze plan voor een 'Bedrijven Investeringszone centrum Oosterwolde' is door de gemeenteraad dinsdagavond tijdens een commissievergadering enthousiast ontvangen. Elk winkelpand draagt alsnog bij aan de leefbaarheid van Oosterwolde. Nu moet nog geprobeerd worden met evenementen mensen langer in het dorp te houden.

Het streven naar een compact winkelgebied, geconcentreerd in en rond de Stationsstraat, is van de baan. In plaats daarvan wordt het gebied vanaf de nieuw te bouwen Lidl tot en met de Poiesz als het winkelgebied van Oosterwolde beschouwd. Dat is ook het gebied waar de reclamebelasting al van toepassing is. Eigenlijk vormen dan drie aaneengesloten winkelgebieden samen het beoogde bloeiende winkelgebied zonder dat dit ten koste gaat van ondernemers in het aanloopgebied.

Gedegen basis

Thomas Hof, voorzitter Vereniging van Vastgoedeigenaren Winkelgebied Oosterwolde, herinnerde de raad er nog even aan hoe hij in 2018 de raad kwam vertellen hoeveel weerstand er was tegen het eerste plan voor het Oude Dorp. Maar nu is volgens Hof wel een gedegen basis gelegd voor een toekomstbestendig Oosterwolde. ‘Er is goed naar elkaar geluisterd.’ Dat heeft geleid tot een gezamenlijk plan en de marketing heeft nu al effect. Zoals het nu lijkt zijn er volgens Hof voor de jaarwisseling drie leegstaande panden gevuld en met enkele anderen wordt nog naar een plek gezocht. Samen met studenten wordt uitgezocht welke winkels er in Oosterwolde nog missen. Ook komt er een leegstand-manager. Het vliegwiel draait volgens de VVD in het dorp als nooit tevoren.

Trots

Henk Jan van Zanten, voorzitter Oosterwolde Promotion, was al even trots op het resultaat. ‘Ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente hebben samen schouders onder deze uitdaging gezet en 95% van de ondervraagde ondernemers zijn bereid de plannen te steunen.‘ Van Zanten vond het niet realistisch om 100 % te verwachten. Er zijn ook ondernemers die voor de collectieve aanpak kiezen. ‘We zijn al bezig met de marketing en hebben een eigen logo met een kloppend hart. Dit is een tijd van doen. Op 14 november volgt een gezamenlijke website.’ De raad vond het getoonde enthousiasme veelbelovend. Historisch gezien werd de samenwerking in Oosterwolde een prestatie van formaat genoemd. Meer dan ooit is er sprake van een gezamenlijke route.

Geld

Het benodigde geld om het proces op gang te brengen leverde nog wel vragen op. Want wat doe je als andere dorpen zich nu ook melden? En is het langjarig subsidiëren van marketing wel een gemeentelijke taak? Vanaf 2021 wordt voor vijf jaar een bijdrage van rond de € 35.000 euro gevraagd. Het gaat nu vooral om de vraag of de raad in ieder geval die intentie wil uitspreken naar de ondernemers toe. Voor 2020 was geen geld gereserveerd. De raad is in ieder geval bereid eenmalig voor dit jaar € 40.000 beschikbaar te stellen om het proces op gang te brengen. De besteding van dat bedrag leverde nog wel enige discussie op.