Eerste bewoners krijgen sleutel van nieuwe woning in Haerenkwartier

Oosterwolde- Het Haerenkwartier in Oosterwolde wordt vernieuwd. Donderdag kregen de eerste bewoners de sleutel van hun nieuwe en levensloopbestendige woning.

Het is een mijlpaal voor iedereen. Voor bewoners in de eerste plaats, maar ook voor de betrokken partijen Actium, Nijhuis Bouw BV en de gemeente Ooststellingwerf. Monique Boeijen, directeur-bestuurder van Actium verraste de eerste bewoners donderdag al vroeg met de sleutel en een cadeau voor de nieuwe tuin. ‘Het is prachtig om te zien dat de eerste mensen nu kunnen verhuizen’, vertelt Boeijen. ‘Een verhuizing is een ingrijpende gebeurtenis. Wij helpen bewoners hiermee als zij dat willen. In de nieuwe woning zijn de wanden al netjes afgewerkt, er ligt laminaat of vloerbedekking èn wij zorgen voor de verhuizing van de spullen. Onze projectmedewerkers wijken en de bewonersbegeleiders van Nijhuis Bouw begeleiden hierbij.

Antje Fokkens was één van de eersten die zich meldde voor een levensloopbestendige woning. ‘Anderen vind het nog wat vroeg, we zijn nog niet zo oud. Maar ik zeg altijd: ‘Je moet vooruitkijken’. Kijk eens over 10 jaar, hoe vitaal ben je dan nog?’

Eengezins- en seniorenwoningen in sneltreinvaart

Actium gaat nu verder met de bouw van 115 eengezinswoningen en elf seniorenwoningen. De woningen worden per blok in veertig werkdagen gesloopt en herbouwd. Bewoners gaan naar een tijdelijke woning en na acht weken verhuizen zij naar een volledig nieuwe woning. Een deel van de nieuwe levensloopbestendige woningen wordt gebruikt als tijdelijke woning. Actium verwacht dat alle werkzaamheden in het Haerenkwartier eind 2021 zijn afgerond.

Samen werken aan het Haerenkwartier

Actium en Nijhuis bouw B.V. werken in dit project samen met de gemeente Ooststellingwerf en Scala Welzijn. De gemeente pakt bijvoorbeeld tijdens de bouwperiode de fysieke omgeving aan, zoals de riolering en waterberging, speel- en groenvoorziening. Er is overleg met bewoners over hun wensen. Vanaf het begin denkt een klankbordgroep van 35 buurtbewoners actief mee over de plannen. Samen met hen is bijvoorbeeld gekozen voor sloop en nieuwbouw van gasloze en energieneutraal woningen in plaats van renovatie.