Ooststellingwerf staat grotere camping bij zorgboerderij toe

Fochteloo - Zorgboerderij De Flint aan het Zuideinde in Fochteloo wil uitbreiden met vijftig camperplaaten. De zorgboerderij met een manege en bedrijfswoning heeft daarvoor een verzoek ingediend bij de gemeente.

Op dit moment zijn er bij De Flint ook mogelijkheden voor verblijfsrecreatie, bestaande uit een minicamping en drie luxe trekkershutten. De eigenaar wil achter de manege vijftig camperplaatsen realiseren. De bestaande minicamping aan de noordkant van het perceel wordt daarbij opgeheven.

Rendabel

Het aantal camperplaatsen is volgens de initiatiefnemer noodzakelijk om de investering rendabel te maken. De eigenaar geeft aan zich te richten op camperaars die wat langer willen blijven om van de omgeving te genieten en wil dit stimuleren door diverse activiteiten aan te bieden in samenwerking met lokale ondernemers. Het aanbieden van activiteiten kan volgens de gemeente worden gezien als initiatief dat recreatie en toerisme naar een hoger niveau tilt’. Door de samenwerking te zoeken met lokale ondernemers, kan het initiatief ook aansluiten bij de ambitie om werkgelegenheid in de recreatieve sector te ontwikkelen. Ook in dit geval draagt meewerken aan dit initiatief volgens de gemeente bij de ambitie om burgers en ondernemers te helpen om initiatieven te starten.

Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders besloten om in principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van het bestemmingsplan voor de komst van de vijftig camperplaatsen. Dit betekent dat binnen 2 jaar na dit besluit de plannen moeten zijn gerealiseerd, dan wel een planologische procedure moet zijn gestart.

Vraag neemt toe

Een camperplaats is een speciaal voor campers ingerichte parkeerplaats. Deze plaats is vaak verhard en voorzien van specifieke voorzieningen. De vraag naar camperplekken neemt volgens verwachting de komende jaren verder toe. Friese ondernemers, vooral rond steden, spelen hier ook al op in door reguliere kampeerplaatsen om te vormen tot speciale camperplaatsen. Ook jachthavens realiseren steeds meer camperplekken.

Geluidsoverlast

De afstand vanaf het beoogde camperveld tot de zorgboerderij bedraagt ongeveer 60 tot 70 meter. De beoogde oprijlaan voor de campers ligt wel grotendeels binnen 50 meter van de zorgboerderij. Bij de verdere uitwerking van het initiatief moet blijken of dit een belemmering vormt, met het oog op geluidsoverlast. De huidige minicamping is volgens de eigenaar slecht aan te rijden met een camper. Door de camping te verplaatsen naar de beoogde plek kan gebruik worden gemaakt van de huidige goede oprijlaan voor de zorgboerderij.

Ontbijtje klaarmaken

De camperplaatsen kunnen een aanvulling zijn op de activiteiten die op de zorgboerderij worden aangeboden. Cliënten kunnen de camperplaatsen onderhouden of assisteren bij klaarmaken van ontbijt voor gasten.