Johan Veenstra wint Rink van der Veldeprijs

Nijeholtpade - De winnaar van de Rink van der Veldeprijs is dit jaar Johan Veenstra met zijn boek “Vroeger is veurgoed veurbi’j”. Op 28 oktober wordt deze prijs uitgereikt.

Om voor een nominatie voor de tweejaarlijkse Rink van der Veldeprijs in aanmerking te komen moet een boek geschreven zijn in het Fries of in een van de Friese streektalen, moet het aansluiten bij het werk van Rink van der Velde en moet het een breed lezerspubliek aanspreken.

Voor het eerst wordt de prijs toegekend voor een boek dat in een streektaal (Stellingwerfs) is geschreven. Anders dan voorgaande jaren wordt al voor de prijsuitreiking bekendgemaakt welk boek als beste uit de bus komt. De jury bestond uit Joukje Aardema, Nynke Andringa en Koos Tiemersma.

De gemeente Smallingerland geeft de winnaar een beeldje van kunstenaars Anne en Roelie Woudwijk cadeau. De Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) stelt 2000 euro beschikbaar.