Advies Apotheker blijft nog even geheim

Oosterwolde – Oud-burgemeester en oud-minister Hayo Apotheker heeft een advies uitgebracht aan de gemeenteraad over de politieke situatie aldaar. De raad bespreekt woensdagavond het advies. Tot het begin van de vergadering is het niet openbaar.

Het college van Ooststellingwerfs Belang, CDA en PvdA heeft door het afsplitsen van raadsleden een forse minderheid in de raad (8 van de 21 raadsleden). De vraag is of het college in de huidige samenstelling de rit tot aan de volgende verkiezingen wel kan afmaken. Een mogelijkheid zou zijn om het college een brede stabielere basis te geven door een ‘neutrale’ vierde zakenwethouder te benoemen. Die moet dan ook vooral ook belangen van de oppositie behartigen.

Adviseur

De collegepartijen vonden dat het door de hele raad opgestelde bestuursprogramma wel voldoende basis is om door te gaan. Maar daar was niet iedereen het mee eens. Het aanstellen van een adviseur was op 18 augustus een soort compromis. De raad wordt door het college voortaan tweemaal per jaar bijgepraat over wat er allemaal speelt in het college, zo was in augustus al wel met elkaar afgesproken.