Vraag om geld voor duurzame impuls Drents-Friese Wold

Appelscha - Voor een duurzame impuls van natuur, landschap en duurzame recreatie in en om nationale parken vragen vier gemeenten, waaronder Ooststellingwerf, een subsidie van 800.000 euro aan bij het Rijk.

De gemeente vindt het Drents-Friese Wold van groot belang voor het leefklimaat en de economische ontwikkeling van Ooststellingwerf. De gemeente neemt deel aan het bestuurlijke platform Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek en de gelijknamige stuurgroep, die afspraken maakt over de samenwerking van betrokken partners van het gebruik en het beheer van dit gebied. Eén van de ambities is om de beleving van deze natuurgebieden en het omliggende landschap met daarin de dorpen te versterken.

Nieuwe Stijl

Het Rijk heeft een standaard Nationale Parken Nieuwe Stijl ontwikkeld en een subsidie beschikbaar gesteld voor een verkenning naar de wijze waarop een grotere verwevenheid plaats kan vinden. Binnen de Nationale Parken is blijvende aandacht nodig voor een goede balans tussen beleven en beschermen van natuur en landschap. Vanuit de samenleving neemt de vraag naar recreatieve voorzieningen in natuur en landschap toe. De grenzen komen in beeld om hier uitsluitend binnen de begrenzing van de N-2000 gebieden aan tegemoet te komen.

Omliggend landelijke gebied

Daarom is het volgens de gemeente nodig om hiervoor, meer dan tot nu toe gebruikelijk was, naar het omliggende landelijke gebied te kijken. Dit biedt kansen voor een betere verbinding met recreatiebedrijven en dorpen in het landelijke gebied en voor afstemming met het beheer van het agrarische landschap. Deze aanvraag is erop gericht om deze kansen in beeld te brengen.

Kansen

Zowel in de omgeving van Elsloo, Appelscha-Oosterwolde en Appelscha-Ravenswoud liggen kansen die nu onvoldoende zijn uitgewerkt. Bovendien is het mogelijk dat het Rijk als vervolg op deze verkenningen in de toekomst ook financiële middelen beschikbaar stelt voor uitvoeringsmaatregelen. ‘Als wij nu geen verkenning uitvoeren, kunnen wij daar wellicht geen aanspraak op maken’, laat de gemeente weten.