NiekHoort
Door Niek van der Oord

Column: 'We slaan in privacy soms door'

Over privacy is de laatste jaren veel te doen. Ook wij als krant hebben regelmatig met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te maken.

Terwijl veel mensen allerlei privézaken op sociale media als Facebook, Twitter en Instragram delen, moet de AVG er juist voor zorgen dat privacy wordt gewaarborgd.

Natuurlijk is dat voornemen niet verkeerd, maar we slaan er af en toe in door. Onze beroepsfotografen merken dat regelmatig. Waar ze vroeger overal op scholen spontaan een nieuwsfoto konden maken, moet nu eerst duidelijkheid komen wie wel of niet op de foto mag.

Ouders hebben meestal bij het begin van het schooljaar formulieren ingevuld of hun kind gefotografeerd mag worden en of zo’n foto eventueel op sociale media mag verschijnen. Dat heeft bij het maken van een foto voor onze krant ook consequenties. Zo nodigde een kinderopvang in Wolvega onze fotograaf een keer uit omdat op een warme dag ijsjes werden verstrekt. Toen hij ter plaatse kwam, bleken er van de 12 aanwezige kinderen slechts drie op de foto te mogen.

Ook voor het fotograferen in zwembaden gelden AVG-regels. Kort geleden ontstond consternatie over een plaat die onze fotograaf in Haulerwijk maakte. Hij vereeuwigde twee jongens die meededen aan zakslaan. Zittend op een paal moesten ze elkaar met een zak raken, net zo lang tot een van de twee in het waterbassin viel. Een mooie nieuwsfoto.

Toch kwam er bij het badpersoneel veel commentaar binnen. Er waren kinderen in badkleding gefotografeerd zonder dat de ouders daarvoor toestemming hadden gegeven. Dat klopt, maar het maken van een dergelijke foto wordt op die manier onmogelijk. Heel vaak zijn de ouders immers niet aanwezig en hoe weet onze fotograaf wie de ouders zijn?

Gelukkig biedt de AVG de journalistiek extra vrijheden, al blijft het soms balanceren op een dun koord. Er komen bijna wekelijks verzoeken binnen om verhalen van onze websites te verwijderen. Het ontmantelen van een hennepkwekerij in een schuur brengt andere bewoners op dat adres in diskrediet. Kan het bericht van onze nieuwssite worden verwijderd?

Iemand die in het verleden failliet is gegaan, vindt het onprettig als zijn naam jaren later weer opduikt als men hem googelt en heeft hetzelfde verzoek. Ook was er een lezeres die haar naam geschrapt wilde hebben uit de bijna 10 jaar oude examenuitslagen van een school. En wat te denken van een deelneemster die streed voor de titel miss Wolvega. Zij deed het verzoek haar foto en naam te verwijderen.

Als er zeer zwaarwegende redenen zijn, wordt al dit soort verzoeken door de redactie serieus overwogen. Een motivatie als ‘niet prettig’, zoals bij de kandidaat-miss Wolvega, is voor ons geen reden om een artikel of foto te verwijderen. Het gaat meestal om een nieuwsartikel dat ooit is gepubliceerd, zowel online als in de krant.

We willen de geschiedenis niet herschrijven door achteraf nieuwswaardige gebeurtenissen te verzwijgen en te verwijderen van onze sites en uit onze nieuwsarchieven. Nieuwsarchieven vervullen een belangrijke functie. De wetgever heeft dit gelukkig erkend. Voor journalistieke doeleinden is mede daarom dus een uitzondering gemaakt in de privacywetgeving.

Wat wel mogelijk is om zoekmachines te vragen om ‘vergeten’ te worden. Als dat wordt gehonoreerd, is degene niet meer in zoekresultaten te vinden. Er kan bijvoorbeeld bij Google een verwijderverzoek worden ingediend via https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=nl.