Collectief zonnedak Ravenswoud-Appelscha in bedrijf

Ravenswoud - Wethouder Fimke Hijlkema nam vrijdag het collectieve zonnedak van Ravenswoud-Appelscha met een symbolische handeling officieel in gebruik.

Vanwege het Corona-virus was het een bescheiden feestje bij de schuur van Jaap Mekel aan de Vaart ZZ 113a in Appelscha. Hierop liggen nu zonnepanelen die samen ongeveer 66000 kWh per jaar produceren. Ongeveer 10% van de huishoudens in Ravenswoud doen er aan mee. Er zijn 186 van de in totaal 200 beschikbare participaties van dit project verkocht.

Energiecorporatie De Eendracht en de werkgroep duurzame energie Ravenswoud hebben dit project in één jaar gerealiseerd. De opgedane ervaringen hebben hen geleerd dat twee aspecten heel belangrijk zijn bij de realisatie: een dergelijk project dient van en door de bewoners van het dorp of wijk te worden gerealiseerd. Daarnaast is er een overheid nodig met een langjarige beleidsvisie en een betrouwbare ondersteuning. Ondermeer hierdoor waren veel mensen zeer terughoudend ten aanzien van duurzame investeringen.

Wethouder Hijlkema maakte van de gelegenheid gebruik om aan Tiny Frankena, secretaresse van ‘De Eendracht’, de beschikking te overhandigen die de coöperatie in staat stelt om haar volgende postcoderoosproject in Makkinga te realiseren.

Over alle ervaringen is op deze bijeenkomst nog verder gesproken met het oog op de Nota van Uitgangspunten van het Programma Duurzaamheid van de gemeente. Maandag 14 september vindt daarover een openbare themabijeenkomst plaats in de raadzaal.

www.eendracht-ooststellingwerf.nl