Stellingwarver boekeweken gaon uut aende bi’j prissentaosie boek

Berkoop - Kommende vri’jdagmiddag 11 september gaon bi’j de prissentaosie van et boek ‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem’ mitien ok de Stellingwarver boekeweken uut aende.

In de negen weken durende aktie zal d’r iedere weke een biezunder anbod wezen van boeken. Alle akties zullen te lezen wezen op ’e webstee www.stellingwarfs.nl, op Facebook/Stellingwarfs en d’r wodt over twitterd. De boekeweken, die in et plak kommen van de sutelaktie, wo’n ofsleuten in et weekaende van 7 en 8 november.

Donkerbroek in beeld

De eerste weke staot in et teken van et ni’je boek. In de twiede weke, van maendag 21 tot maendag 28 september, is d’r een mooi anbod van boeken over Donkerbroek. Wie dan et boek ‘De wereld van Zander, herinneringen van de vrome landverhuizer Zander Jacobs Klooster (1820-1906) uit Donkerbroek’ (deur Rienk Klooster) anschaft, krigt et boek ‘Veldnaemen van Stellingwarf, diel II, Donkerbroek’ d’r gratis bi’j.