Oold Ark en Vlechtmuseum maken kans op cultuurprijs

Noordwolde/Makkinga – De Stichting Bercoop fonds stelt dit jaar een prijs beschikbaar voor verenigingen of stichtingen die zich inspannen om cultuurhistorische waard hoog te houden. Er zijn twee nominaties uit de Stellingwerven die kans maken op 5000 euro.

Instanties die zich inzetten voor het instandhouden van oude ambachten, beschermde dorpsgezichten, landschappen, dorpsarchief en rederijkerskamers maken kans op de themaprijs Cultuurbesef. Er zijn uit vier gemeenten, het oude werkgebied van de Bank Bercoop, kandidaten aangedragen.

Vier genomineerden

De genomineerden ontvangen elk sowieso 2500 euro. Uit Ooststellingwerf gaat dat bedrag naar Stichting Oold Ark in Makkinga; in Weststellingwerf ontvangt het Nationaal Vlechtmuseum uit Noordwolde dat bedrag. De beide andere genomineerden zijn de Vollenhoofse Vereniging voor Volksvermaken (corso) in Vollenhove en de Stichting Oostdag 1981 in Dwingeloo.

Ledenvergadering in Nijeholtpade

Tijdens de op 21 september in Nijeholtpade te houden algemene ledenvergadering van de verenging De Kring van Bercoop geven de genomineerden een korte presentatie. Daarna bepalen de leden wie de themaprijs Cultuurbesef wint en de bonus van nog eens 2500 euro ontvangt.