Schaopedobbe maakt ruimte voor tapuit

Elsloo - Natuurgebied de Schaopedobbe staat er met de bloeiende struikheide fraai op. Ook de nieuw aangelegde natuur kleurt paars.

De Schaopedobbe is een natuurgebied van zo’n dikke negentig hectare ten oosten van Elsloo dat deel uitmaakt van het Natura-2000 gebied Drents-Friese Wold.

Heide verbinden

Natuurorganisatie It Fryske Gea wil de bijzondere soorten en leefgebieden behouden door de openheid van de Schaopedobbe in oude eer te herstellen, het stuifzand vrij te stellen en verschillende stukjes heide met elkaar te verbinden. Naast het herstel van de openheid wordt gewerkt aan het verbeteren van de bodemkwaliteit van enkele schraalgraslandjes.

Kwetsbare soorten

De aanpak is een onderdeel van het natuurherstelplan om de Schaopedobbe beter in te richten voor kwetsbare soorten. De kwaliteitsverbetering rondom het gebied is begin dit jaar gestart, maar toen niet helemaal afgerond. Die afronding komt, nu het broedseizoen voorbij is, naar alle waarschijnlijkheid in de herfstperiode gereed.

Vogelbescherming Nederland

De broedende heidehipper (tapuit) is al decennialang verdween uit de Schaopedobbe, maar ook uit de Dellebuursterheide bij Oldeberkoop. Er wordt hard gewerkt om daar verandering in te brengen. Eerder heeft Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Staatsbosbeheer de tapuit al met succes kunnen terughalen naar de Kale Duinen bij Appelscha. Dit gebeurde onder meer met kunstnesten die met gaas werden beschermd tegen roofdieren. Dat heeft zo goed gewerkt dat er nu wordt gekeken naar andere heideterreinen in de omgeving, waaronder de Schaopedobbe.

Om de Schaopedobbe gereed te maken voor de terugkomst van de heidehipper, is de bovenlaag van de begroeiing gedeeltelijk geplagd en zijn bomen en struiken opgeruimd. Hierdoor is het terrein opener en daardoor aantrekkelijker voor verschillende soorten vogels.

Broedvogels

Op de Kale Duinen, onderdeel van het Drents-Friese Wold, proberen biologen eigenhandig de populatie tapuiten, een van de meest karakteristieke vogels in het omvangrijke gebied, in stand te houden. Het is de laatste nog levensvatbare populatie in het binnenland van een van de sterkst bedreigde broedvogelsoorten van Nederland.

Bezoekers en loslopende honden

Predatie, klimaatsverandering en weersomstandigheden blijken al lang niet meer de enige uitdagingen waarmee de tapuit te maken heeft. Bezoekende recreanten die buiten de paden gaan, die zich op plaatsen begeven die daar voor niet bestemd zijn en loslopende honden vormen een nog groter probleem voor alle broedvogels in het gebied. Tijdens het broedseizoen werd met borden aangegeven het gebied niet te betreden en wordt er opgetreden tegen de hondenbezitters die hun hond toch los laten lopen.