Overpeinzing
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Het nest

Uit een gelovig nest komen. Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt voor mensen die niet (meer) naar de kerk gaan, maar waarvan bekend is dat ze wel gelovig zijn opgevoed.

De zegswijze schoot me te binnen toen ex-priester Luc Hessel afgelopen zondag in De Verwondering het gedicht Phoenix van Hendrik Marsman voordroeg. De laatste regel daarvan luidt: ‘Het nest is goed, maar het heelal is ruimer.’ De aimabele Hessel vertelde dat hij in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw veel biechten had afgenomen van mensen met schuldgevoelens over zaken rondom (vooral) seksualiteit. Hij zei dat hij meestal vond dat de biecht helemaal geen (grote) zonde betrof, en troostte daarmee veel mensen. Tegelijkertijd had hij angst omdat zijn visie indruiste tegen de geleerde en heersende doctrine van de kerk.

Hij richtte het spiritueel centrum De Harp op, waaraan ook de bekende Hein Stufkens jarenlang verbonden was. Hij kwam er echter door in problemen met zijn kapucijner orde die het centrum niet voldoende kerkelijk vond. Maar Hessel zei: ‘Ik vond dat we recht in de roos zaten van een hertaalde evangelische spiritualiteit.’ En hij doelde daarbij op: dicht bij de tijd zijn, goed zijn, dienstbaar zijn, zinvolheid vinden in verbinding met anderen. En dát was dus niet kerkelijk genoeg. Daarom kwam aan zijn ambtelijk priesterschap een einde, maar hij bleef wel degelijk priesterlijk bezig: tochtgenoot zijn op de levensweg van anderen.
Hessel wilde in die vrijheid leven en zich niet langer conformeren aan de verplichte dogma’s en dergelijke. Zelf noemde hij zijn visie een vorm van open humanisme. Hoewel hij niet in een persoonlijke God gelooft, verhoudt hij zich toch tot ‘het mysterie, of het Leven, of de Energie, als was het een persoon.’
Hessel kijkt totaal niet met negatieve gevoelens terug op zijn opvoeding, zijn opleiding, zijn kapucijner orde of de kerk. Nee: het nest is goed.
Maar hij voelde dat gaandeweg toch als een té krappe jas die hem niet paste, sloeg zijn vleugels uit, en ontdekte dat hij juist daardoor uitkwam bij de kern van het evangelie: goed zijn en zinvolheid vinden in verbinding met anderen. Immers: het heelal is ruimer!

Jan Koops