Collegepartijen kiezen voor afmaken van de rit

Oosterwolde – De drie collegepartijen willen nog steeds samen de rit afmaken. Dat meldt fractievoorzitter Henk Dongstra na overleg.

In zijn fractie werd maandagavond eveneens het vertrek van Niels van den Berg besproken. Die is overgestapt naar de fractie van StellingwerfPLUS. Dongstra vindt dat er landelijk een einde moet worden gemaakt aan de mogelijkheid die er nu is voor ‘zetelroof’.

‘Betreurenswaardig’

Dongstra wil dit opnieuw aankaarten. Hij noemt het besluit van Van den Berg ‘betreurenswaardig’, helemaal omdat hij de zetel meeneemt. Dongstra vindt dat mensen die voor een partij op de kieslijst staan ook een verantwoordelijkheid hebben jegens die partij. Dan kun je niet nadat je gekozen bent overstappen naar een andere fractie. ‘Dat is laakbaar.’ Daar moet volgens Ooststellingwerfs Belang een einde aan komen. Oud-minister Plasterk was een paar jaar geleden niet tot een aanpassing van de Grondwet bereid. De discussie ging ook toen over de vraag of je nu op een partij of op een persoon stemt. Formeel word je als individu gekozen en is je zetel geen eigendom van de partij.

Fractiediscipline

Voor leden van de fractie van Ooststellingwerfs Belang is de ruimte die de wet biedt deze raadsperiode vooral een noodventiel, een uitweg voor raadsleden die in gewetensnood komen door de fractiediscipline. Volgens Dongstra heb je altijd wel verschil van mening in de fractie. Ook Niels van den Berg was het wel eens niet eens met het meerderheidsstandpunt. ‘Soms kun je afwijkend stemmen, maar soms moet je ook mee in dat standpunt.’ Hij noemt als voorbeeld de pittige discussie in de fractie over de invoering van het afvalsysteem Diftar Plus. ‘Maar dit verrast ons wel. Niels was ook bezig met zaken waar we allemaal achter stonden. Dit had ik niet verwacht.’

Interne conflicten

Het gevoel van onmacht levert in Ooststellingwerf inmiddels elf raadsfracties op. Ooststellingwerfs Belang verloor deze periode vier van de zeven raadsleden en ook de PvdA zag een raadslid zelfstandig verder gaan. Lokale partijen zijn vaak een wespennest die door heftige interne conflicten snel uit elkaar vallen. Dat komt deels doordat nieuwe partijen geen mechanismen hebben om interne conflicten op te lossen, zo werd eerder door politicoloog André Krouwel gesteld. ‘Ze kunnen geen beroep doen op politici met een lange traditie en gezag om iedereen weer op een lijn te krijgen.’ Dongstra bevestigt het beeld dat een lokale partij veel meer bestaat uit mensen met een verschillende achtergrond. Binnen traditionele partijen heb je geen ‘stromingenstrijd. ‘Nu haken mensen af als ze het gevoel hebben dat ze niets bereiken.’

‘Beter luisteren’

Maar waarom dat deze raadsperiode in zijn fractie wel gebeurt en in de vorige niet, kan Dongstra ook niet verklaren. Maakt hij zichzelf verwijten? ‘Het is een leermoment. Wat hebben we fout gedaan? Dat is moeilijk, misschien nog beter naar elkaar luisteren.’ Zijn gekrompen fractie wil in ieder geval vol positieve energie ‘sterk’ doorgaan tot de volgende verkiezingen op 16 maart 2022. De drie collegepartijen vinden volgens Dongstra dat het raadsprogramma, eventueel geactualiseerd, een prima basis is om het college te laten zitten. De ervaren Dongstra betreurt dat dit gezamenlijk opgestelde beleid steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. ‘We zijn een beetje de weg kwijt. Het is weer ‘wij en zij’ in Ooststellingwerf.’

Zakenkabinet?

Het is maar de vraag of de rest van de raad ook vindt dat het college nog verder kan, gesteund door 8 van de 21 raadszetels. Dat zal dinsdag blijken tijdens een extra raadsvergadering. Dongstra zegt geen flauw idee te hebben wat daar dan uit komt. Zijn voorkeur is dus doorgaan, maar een alternatief zou ook een zakenkabinet kunnen zijn, zoals in Smallingerland. De collegeleden zijn dan niet gebonden aan een partij. Dongstra (72) zegt het raadswerk nog steeds leuk te vinden, al ervaart hij dit als een moeilijke tijd. Of hij daarna weer beschikbaar is, weet hij nog niet. Hij hoopt wel dat de lokale partijen het voor die tijd samen in een werkgroep eens kunnen worden over een gezamenlijke lokale partij.