Buurtsport gaat door, ook in de zomer

Oosterwolde - Buurtsportcoach Willem de Roo (29) is sinds februari werkzaam bij Scala. Kort na zijn indiensttreding brak corona uit in Nederland. Een lastige situatie, helemaal gezien het juist in het begin belangrijk is om er te zijn en een netwerk op te bouwen.

‘Ik kon gelukkig gebruik maken van de lijntjes die al waren gezet door mijn collega’s. Ik hield mij de afgelopen maanden bezig met de organisatie van sportieve activiteiten in de gemeente zoals het bewegen op muziek bij Talant, basketbal bij het Stellingwerf College en voetbal in het Haerenkwartier. Ook is het belangrijk om vooruit te kijken. Zo zijn er in het najaar de naschoolse activiteiten, welke we samen met lokale sportverenigingen organiseren in de dorpen Haule, Oosterwolde, Appelscha en Waskemeer.

Aan huis gekluisterd

‘In het begin van de coronauitbraak waren wij, net als de rest van Nederland, aan huis gekluisterd. We gingen vanuit huis creatief te werk om mensen toch in beweging te krijgen. Dit had tot gevolg dat we een digitale ontwikkelingsslag moesten slaan’, zegt De Roo. Het online aanbieden van beweegactiviteiten via sociale media kanalen was een nieuwe werkwijze die verkend en ontwikkeld diende worden bij Buurtsport.

Activiteiten

De Roo: ‘Hier hebben we de afgelopen periode mooie stappen in gezet en dit zullen we in nabije toekomst blijven doen. Nu er meer versoepelingen zijn, resulteerde dit in verschillende sportieve activiteiten voor kinderen en jongeren, maar ook de wandelgroep voor volwassenen is inmiddels alweer ruim een maand actief. Het is steeds de uitdaging om tijdens deze activiteiten de richtlijnen van het RIVM zo goed mogelijk in acht te houden. We houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en met een goede voorbereiding en gebruik van het gezonde verstand is er gelukkig heel veel mogelijk.’

Holiday Games

Tijdens de zomervakantie zijn er ook activiteiten gepland in Ooststellingwerf. ‘Wij organiseren voor alle basisschoolleerlingen de Holiday Games. Op 10 augustus organiseren we activiteiten van 14.00 tot 15.30 uur in Donkerbroek, op dezelfde tijden, maar een dag later in Haulerwijk, op 12 augustus in Oosterwolde, in Appelscha op 13 augustus en op 14 augustus in Oldeberkoop.’

Lokaal sportakkoord

Na de vakantie gaat Scala bezig met het concretiseren van het lokaal sportakkoord in samenwerking met lokale partijen. ‘Daarna komt uiteraard de uitvoering van dit plan. In dit plan wordt beschreven hoe we in gemeente de komende jaren gaan werken aan de thema’s ‘Inclusief sporten & bewegen, Vitale sport- en beweegaanbieders en Van jongs af aan vaardig in bewegen. Hiernaast is het vooruitzicht dat steeds meer activiteiten weer opgepakt kunnen worden met in achtneming van alle geldende regels en richtlijnen.’