Glasvezel in buitengebied laat nog steeds op zich wachten

Elsloo - Het geduld voor de aanleg van snel internet in het buitengebied van Ooststellingwerf raakt op. De bewoners wachten nog altijd op een aansluiting. De verwachte termijn om de glasvezelaansluiting in de woning te plaatsen is opgeschoven naar oktober.

Het glasvezelverdeelstation in Haulerwijk is nog niet aangesloten op het netwerk. Zodra dit verdeelstation is aangesloten worden de huisaansluitingen gestart. Naar verwachting wordt met het aansluiten in september gestart. Daarbij zal zoals eerder aangegeven een doorlooptijd van een aantal maanden zijn, voordat alle woningen voorzien zijn van een glasvezelaansluitpunt.

De ontsluiting voor bedrijven, boeren en particulieren in het buitengebied heeft absolute prioriteit bij de gemeente. Die wens bestaat al lange tijd. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers in de dorpen en in de buitengebieden kunnen beschikken over een snelle en betrouwbare internetverbinding. Het proces hiertoe loopt echter niet naar wens en loopt dus flinke vertraging op.

Spoed

Zowel in de gemeente Heerenveen, waar Kabelnoord op zijn vroegst in oktober met de aanleg van glasvezel in het buitengebied begint, als de gemeente Opsterland hebben Kabelnoord ook al per brief gevraagd haast te maken met de aansluiting van glasvezel in het buitengebied. Diverse Plaatselijke Belangen in de gemeenten vroegen ook aan Kabelnoord om duidelijkheid te geven over de vertraging in de aanleg. Kabelnoord verklaart dat de vertraging onder andere uit het feit dat de vraagbundeling onder invloed van concurrentie naar voren is gehaald. Daardoor kwam de planning met de aanleg klem te zitten. Ook moest er een andere aannemer gezocht worden die de klus gaat klaren. Die is volgens Kabelnoord gevonden.

Glasvezelaansluitpunt

Aannemer Van Gelder Telecom maakt in opdracht van Kabelnoord een afspraak met alle betrokkenen. Tijdens deze afspraak wordt de glasvezelkabel die voor de gevel van een woning ligt, naar binnen gebracht. Vervolgens wordt het glasvezelaansluitpunt geplaatst en wordt gecontroleerd of er licht op de vezel staat. Het glasvezelaansluitpunt wordt geplaatst op de plek die is overeengekomen met de woningschouwer. Meestal is dit in de meterkast. Woning voor woning plaatst de monteur van Van Gelder het glasvezelaansluitpunt op de afgesproken plaats en de nieuwe glasvezelverbinding wordt vervolgens getest.

Aanmeldingen

Glasvezel voor iedereen in Friesland, is het credo dat het samenwerkingsverband DFMopGlas en Glasvezel buitenaf samen uitdragen om de grijze gebieden van Ooststellingwerf van glasvezel te voorzien. Of dat gaat gebeuren is echter nog maar de vraag. De vraagbundelingscampagne van DFMopGlas/Glasvezel buitenaf, die in februari startte, had namelijk de doelstelling van 35 procent aanmeldingen voor de aanleg van glasvezel in witte dorpsgebieden moeten halen. Dat is onder andere door omstandigheden en de coronamaatregelen niet gelukt.

De beide initiatiefnemers DFMopGlas/Glasvezel buitenaf beraden zich momenteel over hoe zij in de loop van 2020 de 35 procent aanmeldingen in Ooststellingwerf wel kunnen halen en in welke vorm de campagne zal worden uitgevoerd. De poging voor glasvezel op de zogeheten grijze adressen geldt voor bewoners in Appelscha, Donkerbroek, Elsloo, Haule, Haulerwijk, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Ravenswoud en Waskemeer. Nu al is duidelijk dat in ieder geval de grijze gebieden niet voor 2021 op glasvezel zijn aangesloten.