Peuters kamperen in de jungle

Oosterwolde - De Scala vakantieweken op peuterspeelgroep Nijntje zijn maandag begonnen. De vakantieweken werden feestelijk geopend door directeur bestuurder van stichting Scala Hester Plomp.

Peuters hebben samen met hun ouders en pedagogisch medewerkers de ‘Scala camping’ bewonderd en hun handafdruk gezet. De Scala vakantieweken op peuterspeelgroep Nijntje zijn een extra aanbod voor VE peuters (voorschoolse educatie) tijdens de zomervakantie die door Scala eerder dit jaar bij het Rijk is aangevraagd.

Kamperen in de jungle

Voorafgaand aan deze weken brachten de pedagogisch medewerkers pakketten langs bij de peuters thuis. Met de inhoud van deze pakketten, die zijn besteld bij het Nederlands Jeugd Instituut, konden peuters met hun ouders in de zomer aan de slag met een activiteitenboekje, een voorleesboek, stoepkrijt en het thema ‘Kamperen in de Jungle’. Het thema komt terug tijdens de extra openingsweken waarbij op het programma onder andere tenten bouwen en een dierenspeurtocht staan.

Voorschoolse educatie

Het kabinet heeft 7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor voorschoolse educatie van peuters binnen het onderwijssbudget van 500 miljoen euro vanwege de coronamaatregelen. Scala heeft subsidie aangevraagd omdat zij voorschoolse educatie aanbiedt en kinderen een extra steuntje in de rug wil geven. Het programma dat Scala tijdens de vakantieweken aanbiedt is aanvullend op het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie.

Op alle peuterspeelgroeplocaties van Scala die drie dagen open zijn kan een peuter meedoen aan Piramide VE. VE is bedoeld voor jonge kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bij VE wordt er aandacht besteed aan alle ontwikkelingsgebieden. Deze extra derde dag wordt gesubsidieerd en is voor elk deelnemend kind gratis.