Ouders blij: ‘Voorheen was het rennen, vliegen en draven’

Oosterwolde - Op Nijntje, één van de negen peuterspeelgroepen van Stichting Scala, werd sinds augustus 2019 een pilot gedraaid. De pilot draaide om ervaring op te doen bij het vormgeven van de uitbreiding van aanbod VE van 10,5 naar 16 uur.

Inmiddels is de proef afgerond. Ouders Lies Ekhart, Antje Postma-Pijl en leidinggevende Het Jonge Kind bij Scala Annewieke Stoffer, vertellen over hun ervaringen en resultaten over de pilot.

Woordenschat

Vanaf 1 augustus 2020 zijn gemeenten verplicht het urenaanbod voorschoolse educatie uit te breiden van minimaal 10 naar gemiddeld 16 uur per week per peuter. Om de voorschoolse educatie te verbeteren, investeert de Rijksoverheid structureel 170 miljoen euro. Met voorschoolse educatie krijgen peuters spelenderwijs les in taal. Door middel van spelen breiden ze hun woordenschat uit en oefenen ze hun uitspraak met gedichtjes en liedjes. Ze oefenen met de pedagogische medewerkers om hun aandacht langer bij een taak of activiteit te kunnen houden.

Rennen en vliegen

Moeder Lies Ekhart is blij met de nieuwe manier van werken op Nijntje. ‘Voorheen was het rennen, vliegen, draven en draaide het gezinsleven op de dagen dat Lars naar de peuterspeelgroep ging om de verschillende haal-en-breng tijden van de kinderen. De pilot heeft ons op deze dagen rust gegeven.’

Ekhart is de moeder van Fay (8 jaar), Noud (6) en Lars (3). ‘Tot aan de geboorte van Lars werkte ik vijf dagen per week, nu is dat vier dagen. Ik heb een pittige baan als Afdelingshoofd Supply Chain bij een productiebedrijf in Wolvega. Ruim voor de zomervakantie 2019 kregen we bericht dat Lars na de zomervakantie van half negen ‘s ochtends tot twee uur ‘s middags naar Nijntje mag. Eigenlijk heb ik er nooit bij stil gestaan of ik dit wel of niet wilde. Ik was alleen maar blij.’

Flow

Ekhart vertelt verder: ‘Onze oudste twee kinderen gaan naar de BSO van Flexkidz, die ze na schooltijd van school ophaalt. Lars gaat daar af en toe heen als ik bijvoorbeeld op woensdag naar een cursus moet. In de oude situatie konden ze Lars niet om twaalf uur van de peuterspeelzaal halen. Nu hij later klaar is, is dat geen probleem. Hij gaat dan gewoon in de flow van het ophalen van de kinderen van de basisschool mee. Zo hoef ik mijn moeder, die het graag doet maar zelf ook 80 uur per week werkt, hier niet mee te belasten. Ik merk inmiddels aan mezelf, hoeveel rust deze situatie me op de woensdag geeft. We zijn blij dat ze de tijden van school en peuterspeelgroep gelijk hebben getrokken.’

VVE

Al vanaf 2003 wordt op de peuterspeelgroepen van Scala VVE (voor- en vroegschoolse educatie) uitgevoerd; eerst alleen op één of twee voormalige peuterspeelzalen en twee basisscholen, later op steeds meer peuterspeelgroepen en scholen. Door de harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen werd het mogelijk vanaf augustus 2016 op alle groepen met twee pedagogisch medewerkers te werken en kon VE ook op meer peuterspeelgroepen uitgevoerd worden.

Ontwikkeling

Zeven van de negen peuterspeelgroepen bij Scala bieden nu de mogelijkheid van VE. Peuters die in aanmerking komen voor VE mogen een extra, derde dagdeel gratis naar de peuterspeelgroep en worden door een van de pedagogisch medewerkers getutord. Meedoen aan VE betekent onder andere dat een peuter 10 of 10,5 uur naar de peuterspeelgroep gaat, maximaal met drie verschillende gezichten te maken heeft, en dat er met een VE methode gewerkt wordt. Zo wordt de ontwikkeling van de peuter zo goed mogelijk bevorderd. De JGZ is vanuit landelijke wetgeving aangewezen als onafhankelijk indicatie orgaan. VE-indicaties worden afgegeven door de jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau en zijn gebaseerd op omgevings-, ouder- en kindfactoren.

Wikken en wegen

In eerste instantie zag Antje Postma-Pijl de pilot VE helemaal niet zitten. Na wat wikken en wegen heeft ze het toch gedaan. Ze is de moeder van Wijtze-Oebele (bijna 4 jaar) en Anne-Lubbe (1 jaar en 3 maanden) en getrouwd met Bokke. ‘Tot na de geboorte van Wijtze-Oebele werkte ik in de gehandicaptenzorg. Snel daarna ben ik huismoeder geworden. De pilot VE zag ik eerst helemaal niet zitten. Wijtze-Oebele is snel moe. Als ik hem om 12.00 uut bij Nijntje ophaalde, was hij het meer dan zat en moest hij echt naar bed. Ik dacht dat hij een dag van 08.30 tot 14.00 niet zou kunnen oppakken: dat wordt niets met die jongen.’

Postma-Pijl: ‘Door de coronacrisis is Wijtze-Oebele een aantal weken thuis geweest. Toen hij vanwege de speciale regeling weer naar Nijntje mocht, merkte ik dat hij de peuterspeelzaal echt gemist heeft. Als ik hem ‘s ochtends roep, komt hij direct uit bed; ik hoor geen enkele wanklank. Het is goed voor hem dat hij gaat, dat voel ik als hij gaat. Bij hem kan ik die behoefte blijkbaar pas achteraf lezen, bij de jongste is dat anders. Ook al heb ik mijn vraagtekens bij op tweejarige leeftijd al naar de peuterspeelzaal gaan, die wil nu al. En hij heeft minder slaap nodig. Zelf vind ik het heerlijk, die dagen tot 14.00 uur. Het was altijd zo maar 11.45 uur. Ik voel nu meer rust en ruimte. Anne-Lubbe krijgt nu ook meer aandacht. Voorheen was het een kwestie van in de kinderwagen en uit de kinderwagen. Het leek soms alsof hij alleen maar in de kinderwagen zat. Tijdens de coronacrisis was ik de hele dag bezig met iedereen die thuis was. Dat vreet energie, je bent uit je ritme en structuur.’

Resultaten

‘Doordat de middaggroepen met bijna alleen VE peuters zijn vervallen en de VE peuters over 5 dagen en twee zalen verdeeld kunnen worden, zien we dat de groepen meer gemengd zijn met peuters mét en peuters zonder VE indicatie’, vertelt Annewieke Stoffer – Kooijker, leidinggevende Het Jonge Kind bij Scala.

Een ander resultaat is dat het aantal peuters dat deelneemt aan VE is toegenomen. In augustus 2019 deden 21 peuters mee aan VE en momenteel zijn er 27 peuters die aan VE meedoen. Dit is een toename van ruim 28%. Vooraf was een deel van de ouders bang voor de lange dagen, maar de peuters wenden snel. Er is ook meer tijd en aandacht voor alle peuters en hun ontwikkeling. Er is meer variatie in en meer ruimte voor activiteiten. Zo kunnen er activiteiten worden gekoppeld aan thema’s, een muziekworkshop en een bezoek aan de bakker waren een succes. De nieuwe openingstijden sluiten aan bij de basisschool, waardoor ouders die meerdere kinderen hebben in brede school MFS Zuid maar 1 keer hun kinderen hoeven op te halen. Ook is dit voor de kinderopvang makkelijker.

Openingstijden

De aansluiting voor de doorgaande leerlijn is gemakkelijker te maken door de aansluitende openingstijden met de basisscholen. De langere openingstijden sluiten ook aan bij ouder(s) met zorgtaken, (vrijwilligers)werk en scholing of andere projecten. Projecten, zoals de Kinderboekenweek en de Voorleesdagen zijn gezamenlijk met de kleuters opgepakt. Zo kon ook een koppeling van activiteiten met het aanbod van de naschoolse activiteitenkalender gemaakt worden. Een betere verhouding tussen openingsuren en taakuren, waardoor de exploitatie kostendekkend wordt. Het beleid is dat tijdens openingstijden de medewerkers er zijn voor de peuters en dat taakuren, zoals gesprekken met ouders en thema’s voorbereiden, na openingstijden worden uitgevoerd. De inkomsten uit ouderbijdragen en subsidie gemeente zijn hoger geworden.

Vanaf schooljaar 2020/2021 wordt de pilot uitgebreid naar alle peuterspeelgroepen. Stoffer-Kooijker: ‘Al onze locaties gaan open van 8.30 tot 14.00 uur. Zo kunnen we alle kinderen gelijke kansen geven, ongeacht in welk dorp zij wonen.’