Geen ruimte voor meer supermarkten in Oosterwolde

Vastgoedontwikkelaar Adelaarshart uit Hoogeveen verwijt de gemeente Ooststellingwerf dat door verhuizing van de Lidl nieuwkomers via een truc buiten de deur worden houden. Adelaarshart wil een supermarkt realiseren in het voormalige pand van drukkerij Van der Meer aan ’t Oost in Oosterwolde en probeert dat via de Raad van State alsnog voor elkaar te krijgen.

Het was vrijdag de tweede maal dat de hoogste rechter de zaak besprak. In maart werd de behandeling aangehouden, omdat er een supermarkt- en detailhandelsonderzoek alsnog meegewogen zou worden. En dat rapport van adviesbureau DTNP was toen nog maar net verschenen. Volgens dat onderzoek is er geen ruimte in Oosterwolde voor meer supermarkten dan de bestaande drie: AH, Poiesz en Lidl. Er zouden volgens de gemeente twee partijen interesse hebben voor een extra supermarkt, twee teveel dus.

Bovendien zijn er dus vergevorderde plannen om de Lidl-supermarkt te verhuizen van de Trambaan naar de Dertien Aprilstraat, waar de Lidl dan ook meer ruimte zou krijgen. Bij de Raad van State bleek vrijdag dat DTNP wel degelijk de verplaatsing en uitbreiding van Lidl heeft meegenomen in alle berekeningen. Uit het rapport zou volgens Adelaarshart blijken dat er dan ruim 1.400 vierkante meter teveel supermarktvloeroppervlak in Oosterwolde ontstaat. Adelaarshart ziet daarin het bewijs dat nieuwkomers worden gedwarsboomd, om de grotere Lidl mogelijk te maken.

Volgens de gemeente is de vergroting te rechtvaardigen. De algemene trend is volgens de gemeente dat er meer vloeroppervlak per supermarkt nodig is vanwege de wensen van de klant in assortiment en winkelbeleving. Adelaarshart ziet door de verhuizing van de Lidl de kans op een nieuwe supermarkt aan ‘t Oost fors verminderen, maar bouwt daarnaast in Oosterwolde ook de nieuwe wijk Wrongel. Adelaarshart denkt dat door de verhuizing van de Lidl de verkoop van de appartementen in de Wrongel minder goed zal lopen.

De gemeente wees de aanvraag van Adelaarshart voor een supermarkt aan ’t Oost aanvankelijk in 2017 af, omdat ze dergelijke voorzieningen liever concentreert in het winkelhart. Maar niet lang daarna bleek dat het bestemmingsplan wel degelijk ruimte bood voor de komst van een grootgrutter. Maar met de vergunning is tot dusver niets gedaan en de gemeente dreigt die nu in te trekken. Volgens de gemeente heeft Adelaarshart geen recht van spreken. Ook zonder verhuizing van de Lidl zou er immers volgens het onderzoek geen ruimte zijn voor nieuwe supermarkten.