Nieuwe gemaal Makkingaasterpolder opgeleverd door Wetterskip

Wetterskip Fryslân heeft gemaal Makkingaasterpolder opgeleverd, het gemaal vervangt het oude uit 1963. Het gemaal ligt aan de zuidkant van De Tsjonger, vlak bij Makkinga. Vanuit de polder zwemmen vissen ongeschonden De Tsjonger in.

Het gebouw is beeldbepalend en daarom gerenoveerd. Er zijn twee nieuwe pompkelders gebouwd aan beide kanten van het bestaande gemaal. In oktober 2019 werd er begonnen met het verwijderen van de oude pompkelders. De bouw kostte in totaal 1,4 miljoen euro.

Met twee pompen kan het gemaal per minuut 60 kuub (60.000 liter) water verwerken. Dit gebeurt automatisch als de waterstand in het achterliggende gebied te hoog is, het gemaal bepaalt zelf of er één of twee pompen nodig zijn. Zo bespaart het waterschap op de energiekosten. ,,Door extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. In tijden van droogte is er juist meervraag naar (zoet) water’’, aldus Jan van Weperen, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Met gemaal Makkingaasterpolder is Wetterskip voorbereid op de toekomst.

Wetterskip Fryslân leverde onlangs ook het Noordergemaal (De Veenhoop) en gemaal Drachten Zuid op.