Regiodeal Zuidoost-Friesland is rond: rijk investeert 15 miljoen

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft maandagmiddag bekendgemaakt dat de Regiodeal Zuidoost-Friesland is gesloten. Het rijk investeert 15 miljoen euro: de overheden in de regio verdubbelen dat bedrag.

Het gaat om de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Om de demografische ontwikkelingen en klimaatopgaven in de regio het hoofd te bieden wordt er de komende vier jaar meer dan 30 miljoen euro geïnvesteerd in de dorpen en het landschap.

De gemeenten dienden een plan in om de kernen in kleine dorpen leefbaar te houden. In de dorpen moeten voldoende plekken komen waar jong en oud kan verpozen. Grotere regionale kernen als Wolvega, Gorredijk, Akkrum en Jubbega verdienen een kwaliteitsimpuls.

Zuidoost-Friesland wil zich toeristisch gaan verkopen als ‘het andere Friesland’. De gemeenten willen samen met Wetterskip Fryslân de waterhuishouding beter aanpassen op toekomstige perioden van droogte, en er moet een regionaal onderzoekscentrum komen dat is toegespitst op de kennis van de bodem.

Regiodeals zijn een initiatief van Rutte-III. In drie etappes kwam er 950 miljoen euro beschikbaar. Het rijk betaalt de helft, de regio lapt de andere helft.