Stellingen betrokken in Ooststellingwerf

De coalitie zegt het kan wel, de oppositie zegt het kan niet: de stellingen over de bestuurbaarheid van het minderheidscollege in Ooststellingwerf zijn betrokken.

Na de afsplitsing van raadslid Edwin Meijerhof van Ooststellingwerfs Belang ligt de vraag op tafel of het minderheidscollege nog genoeg draagvlak heeft om door te besturen. In een extra raadsvergadering in augustus moet hierop een antwoord komen. Dat wilden zes oppositiepartijen, de drie collegepartijen gaan hiermee akkoord.

De laatsten, inclusief D66, zien geen reden om te stoppen met het minderheidscollege. Ze wijzen naar het raadsprogramma en het uitvoeringsprogramma waarmee de raad heeft ingestemd en dat burgemeester en wethouders beschouwen als leidraad bij het besturen. ,,Hiermee hebben we de traditionele manier van besturen losgelaten.’’

Zes oppositiepartijen zien het anders. Berend Leistra, fractievoorzitter van de ChristenUnie zegt daarover: ,,Juist bij het uitvoeringsprogramma heeft het college steun gezocht bij de collegepartijen. Die meerderheid is nu helemaal weg.’’

Wolter Slager van Wij Lokaal noemt het standpunt van de collegepartijen om door te gaan te triest voor woorden. ,,Ontsporen lijkt zo de enige optie.’’