Hele dorpskom van Elsloo wordt 30 kilometer zone

Elsloo - 110 suggesties leverde het in eerste instantie op: de bijeenkomst ‘Het kon verkeren, ook in Elsloo’, die in november geheel in het teken stond van verkeersveiligheid in Elsloo. De lijst werd teruggebracht naar een shortlist van vijftien hoofdpunten, die onlangs door het Plaatselijk Belang van het dorp werd doorgenomen met de gemeente. De dorpskom van Elsloo volledig inrichten als 30 kilometer zone is daarvan de belangrijkste.

Op die plek geldt nu nog dat er 50 kilometer per uur gereden mag worden. Alle buitenwegen rondom Elsloo en Tronde worden 60 kilometer wegen.

Veel draagvlak is er voor het weren van vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. De provincie is volgens Plaatselijk Belang Elsloo op de hoogte van de dorpswens om de bus langs de rand van het dorp te laten rijden. Dat heeft gevolgen voor de beide bushaltes (centrum en Noord), die dan naar de rondweg verplaats dienen te worden. Deze verplaatsing heeft geen gevolgen voor de strooiroute Hoofdweg-Noord. Die blijft gehandhaafd, zo liet de gemeente weten.

Schoolzone

Er wordt gekeken of er een nieuwe schoolzone aangelegd moet worden, maar eerst wordt afgewacht hoeveel effect de 30 kilometer zone heeft.