Geen multifunctioneel centrum in Haulerwijk

Oosterwolde – Het college van Ooststellingwerf wil niet meewerken aan de realisatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie in Haulerwijk. Het is volgens het college niet nodig en er is geen geld voor.

Het idee is niet nieuw. Al in 2008 kwam het idee op tafel om sporthal De Bongerd en dorpshuis De Enter om te bouwen tot een grote multifunctionele accommodatie. Voorzitter Anne Hof stelt dat er iets moet gebeuren in Haulerwijk. ‘We moeten het leefklimaat verbeteren, alle groepen inwoners bij elkaar brengen onder één dak, er is vooral geen plek voor jongeren.’ Uiteraard heeft Haulerwijk ook gezien wat er wel mogelijk was in bijvoorbeeld Oldeberkoop en Donkerbroek. Maar inmiddels zit de gemeente financieel in zwaar weer en lijkt de kans om de eerste jaren nog een vergelijkbaar project te realiseren kansloos. ‘Misschien moeten ze ergens anders bezuinigingen’, zo oppert Hof.

Het bestuur deponeerde in oktober een eerste aanzet tot een masterplan bij de gemeente. In de maanden daarop besloot het college dat het niet haalbaar is. Alleen dat werd de vereniging niet gemeld. Toen het bestuur na het verruimen van de corona-regels met twee wethouders in gesprek ging, waren die verbaasd dat de vereniging het besluit niet kende. De teleurstelling bij plaatselijk belang over de wijze van communiceren is dan ook groot. Het dorpshuis en de brede school de Samensprong bevinden zich op basis van een onderzoek in goede staat, zo wordt door de gemeente gesteld. Ander ligt het met de kantine en kleedaccommodatie van sv Haulerwijk. Die zijn volgens Hof zeker aan vervanging toe.

De sportclub praat daar al vier jaar over met de gemeente. Het idee van plaatselijk belang was om dat probleem op te lossen binnen een nieuwe multifunctionele accommodatie bij het sportpark. Maar dat gaat dus niet door. Plaatselijk belang is geen gesprekspartner meer, zo werd in het gesprek door de wethouders gemeld. Een definitief masterplan zal er volgens het bestuur dus wel niet komen. De sportvereniging bewandelt nu haar eigen weg. En dan blijkt dat het best lastig is om geld voor stenen te krijgen als een club geprivatiseerd is. Daarbij is immers afgesproken dat verenigingen hun eigen broek moeten ophouden. Nieuwbouw financieren zou een precedent scheppen voor andere clubs. Vermoedelijk is renovatie dan ook het maximaal haalbare. Maar ook dat moet nog blijken via de najaarsnota. De gemeente bekijkt verder ook nog of in het dorpspark nutsvoorzieningen kunnen worden aangelegd.