Extra raadsvergadering nu collegepartijen toch verder willen

Oosterwolde – De drie collegepartijen in Ooststellingwerf zien geen reden om niet samen door te gaan, nu ze de meerderheid in de gemeenteraad kwijt zijn. Er komt in augustus wel een extra raadsvergadering. De oppositiepartijen willen dan bepalen of het college wel verder kan.

Ooststellingwerfs Belang, PvdA en CDA zien geen probleem, zo blijkt uit een gezamenlijke brief aan de raad en het college. Ze vinden dat de oppositie te veel vast houdt aan de traditionele manier van besturen. ‘In de beleving van de coalitiefracties hebben we die traditionele manier van besturen losgelaten door het opstellen en vaststellen van een raadsprogramma en een uitvoeringsprogramma 2018-2022.’

Zes oppositiepartijen reageren in een gezamenlijke reactie ‘met ontsteltenis’ op het besluit van raadslid Edwin Meijerhof van Ooststellingwerfs Belang. Hij gaat na de zomer verder als eenmansfractie, waardoor het aantal raadsfracties in Ooststellingwerf op elf komt. Er is veel kritiek dat dit nu in de vakantietijd bekend is gemaakt. De drie collegefracties geven daarvoor nu een verklaring. ‘De reden van het officieel naar buiten brengen was dat er bij de fractievoorzitter en de voorzitter van het bestuur van Ooststellingwerfs Belang afgelopen dinsdag, in namiddag, geluiden binnen kwamen over een op handen zijnde uittreding van Edwin. Mondeling had hij de fractie en het bestuur op de hoogte gebracht en later zou een officieel bericht volgen.’ Meijerhof schrijft zelf als toelichting dat er verschillende stromingen binnen de fractie van Ooststellingwerf Belang zijn. Voor hem een onwerkbare situatie.

De zes fracties willen duidelijkheid over de gevolgen voor het college, dat nu nog steun heeft van 9 van de 21 raadsleden. ‘Een coalitie met een forse minderheid. Het college dat voor een zware taak staat om voor onze inwoners veel werk te verrichten. Is hier nog draagvlak voor in de raad?’ De drie collegepartijen hebben donderdag in hun brief aangegeven dat ze vinden dat het huidige college wel verder kan. ‘Er is een raadsprogramma van alle partijen en het college heeft dat vertaald in een uitvoeringsprogramma waar we als raad de goedkeuring aan hebben gegeven. Naar onze mening is de gehele raad verantwoordelijk voor de handel en wandel van het college en is een meerderheidscollege niet strikt noodzakelijk. Op die manier ga je ons inziens terug naar de wij-zij situatie en dat moeten we toch niet willen.’

De drie collegepartijen krijgen voor het doorgaan vooralsnog alleen steun van D66. Tammo Munting meldt dat het college wat hem betreft ook prima door kan omdat er gewerkt wordt met een raadsprogramma. Het zou getalsmatig de rare situatie kunnen opleveren dat Edwin Meijerhof notabene bepaalt of het college wel of niet zo verder kan. De geruststellende woorden met betrekking tot de bestuurlijke consequenties van het besluit van Meijerhof worden door tien raadsleden niet gedeeld. De nieuw ontstane situatie roept bij zes oppositiepartijen wel degelijk vragen op.

Berend Leistra (ChristenUnie): ‘We hebben welliswaar wel een raadsprogramma en een uitvoeringsprogramma. Maar juist bij het uitvoeringsprogramma heeft het college natuurlijk steun gezocht bij de collegepartijen. Die meerderheid is nu helemaal weg. De vorige raadsperiode was er veel gedoe met de wethouders nu met de raadsleden. De inwoners van onze mooie gemeente ondervinden hier nog steeds nadelen van. Als raad zitten wij er niet voor ons zelf maar voor onze inwoners. Is deze raad nu nog in staat om de goede beslissingen voor de burger en bedrijven te nemen? Dat vraag ik me af. Willen de wethouders zo wel verder en hoe staat de burgemeester hierin?’ Wolter Slager van Wij Lokaal noemt het standpunt van de collegepartijen om door te gaan te triest voor woorden. ‘In plaats van zoeken naar oplossingen, gewoon vasthouden aan eigen richting. Ontsporen lijkt zo de enige optie.’

Omdat de urgentie hoog is willen de zes oppositiepartijen op 18 augustus een extra raadsvergadering houden ‘waarin een open en transparant debat plaatsvindt over hoe het nu verder moet.’ Dat schrijven ze aan de burgemeester. ‘Een debat waarin alle opties besproken kunnen worden.’

De drie collegepartijen gaan daarmee akkoord. ‘Als coalitiepartijen willen we dat graag met u bespreken in een vergadering waarbij alle raadsleden

aanwezig kunnen zijn. Daarnaast stellen we voor om voorafgaande aan dat debat, als dat op prijs wordt gesteld, met elke fractie in gesprek te gaan over de ontstane situatie en mogelijke oplossingen.’ De raad komt dan dus ongetwijfeld vervroegd terug van zomerreces. De brief van de oppositie is ondertekend door Wolter Slager van Wij Lokaal, Berend Leistra van de Christen Unie, Simon Ter Heide, Henk Vos van GroenLinks, Marcel Moes van Stellingwerf Plus en Sierd van Weperen van de VVD.