Ooststellingwerf gemaand tot hulp gehandicapten

Aangeboden door: pricewise.nl

In 2019 heeft de Rekenkamer de gemeente Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland aangesproken over het feit dat het VN-verdrag Handicap onvoldoende wordt uitgevoerd. Dit is een gevoelige tik over de vingers, want Nederland heeft zich geconformeerd aan het VN-verdrag Handicap.

Dit was ook hoognodig, want bij beleidsuitvoeringen wordt nog steeds onvoldoende rekening gehouden met gehandicapten.

Wat houdt het VN-verdrag Handicap in?

Het VN-verdrag Handicap is een mensenrechtenverdrag. Hierin is opgenomen dat gehandicapten, zowel fysiek als mentaal, recht hebben op een gelijkwaardige behandeling en ook gelijkwaardig moeten kunnen meedoen in de maatschappij. Het meest evidente voorbeeld hiervan is de toegankelijkheid. Openbare instellingen, gemeentelijke faciliteiten en vooral overheidsinstellingen moet dusdanig zijn aangepast dat ook gehandicapten (met een rolstoel) toegang hebben. Maar het gaat niet alleen om toegankelijkheid. Het gaat ook om het meedoen met de maatschappij, dus de mogelijkheid om naar school te kunnen gaan, te werken en passende vrijetijdsbestedingen te kunnen doen. Ook wonen en zorg zijn belangrijke onderdelen. Een gehandicapte moet toegang hebben tot passende woonruimte en van goede zorg kunnen genieten. Bij het zorgverzekering vergelijken door een gehandicapte mag de verzekering geen andere eisen stellen, dan bij iemand zonder functiebeperking. Gelukkig scoort Nederland op dit vlak goed, maar niet op alle vlakken.

Wat gaat er mis in Ooststellingwerf?

Het VN-verdrag Handicap is in 2016 door Nederland geratificeerd. Dit houdt in dat al sinds 2016, gemeenten al hun beleid moeten toetsen aan wat de gevolgen voor dit beleid zijn voor gehandicapten. Als het beleid goed is uitgevoerd, mogen gehandicapten geen nadelige gevolgen van het beleid ervaren, tenminste niet meer dan niet-gehandicapte inwoners. Daarnaast moeten gemeenten de gehandicapten betrekken bij het opstellen van nieuw beleid. Op deze twee punten is de gemeente Ooststellingwerf door de Rekenkamer op de vingers getikt. Een fout maken of het beleid onvoldoende toetsen kan, maar het blijkt dat de gemeente Ooststellingwerf nog helemaal niet uit de startblokken is gekomen om het VN-verdrag uit te voeren. Dit terwijl het verdrag al bijna vier jaar geleden is ingevoerd. Het is dus belangrijk dat de gemeente zo snel mogelijk bezig gaat om beleid te ontwikkelen voor haar gehandicapte inwoners en deze inwoners er ook bij betrekt. 

Niet alles gaat fout in Ooststellingwerf

Het is niet zo dat betreffende het gehandicaptenbeleid niets deugt in de gemeente Ooststellingwerf. Er zijn ook succesvolle projecten. Het vervoer van gehandicapten is in Ooststellingwerf namelijk wel erg goed geregeld. Zo is er de Plusbus, een project waarbij vrijwilligers met een taxibusje gehandicapten vervoeren. Ook is het project ‘Drive’ in de gemeente ingevoerd. Eveneens een project waarbij vrijwilligers gehandicapten en ouderen vervoeren. Het is nu aan de gemeente om ook actief beleid te ontwikkelen voor gehandicapten en haar gehandicapte inwoners ook de nodige inspraak te geven.