Coalitie in Ooststellingwerf in crisisvergadering bijeen

Er heerst een crisissfeertje in het gemeentelijk bestuur van Ooststellingwerf. Nu raadslid Edwin Meijerhof zich heeft afgesplitst van Ooststellingwerfs Belang weet het college zich nog maar gesteund door 9 van de 21 zetels in de raad.

De collegepartijen hielden woensdagavond spoedoverleg. Na afloop werden geen mededelingen gedaan, behalve dat er donderdag een brief komt van de drie collegepartijen aan het college en de raad. Daarin wordt uitgelegd hoe de situatie is ontstaan en hoe de drie de verdere stappen zien.

Voorafgaande aan het overleg maakte fractievoorzitter Jelke Nijboer van collegepartij de PvdA al duidelijk dat er nu een groot probleem is. ,,Wij balen er allemaal van. Heb je een keer drie goede wethouders, dan laten de raadsleden het zitten. Gelukkig hebben we een raadsprogramma waar alle raadsleden het mee eens waren. Anders was het college al gevallen.’’ Dat raadsprogramma zou op papier een reddingsboei kunnen zijn. De raad heeft dus samen de politieke koers bepaald voor vier jaar en niet alleen de drie collegepartijen.

Daarop wijst ook fractievoorzitter Tammo Munting van D66. ,,Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat de coalitiepartijen zelf niet verder willen. Bij PvdA vertrok 1/3 van de fractie, bij OB 3/7 van de fractie en 50% van de wethouders. En CDA werkt met een wethouder in een gedoogsituatie.’’

Gezamenlijke reactie oppositiepartijen

Niet alleen de collegepartijen zijn woensdagavond volop in overleg, ook de oppositiepartijen werken aan een gezamenlijke reactie. Annemiek Telkamp van GroenLinks vindt dat er geen sprake meer is van een stabiel bestuur. ,,En dat hebben wij wel nodig nu. Wat ons betreft zijn er verschillende mogelijkheden zoals een nieuwe coalitie, een partij toevoegen aan coalitie.... Alles is mogelijk, behalve zo doorgaan. Wij gaan niet als gedoogpartner optreden bij de huidige coalitie.’’

Er leven bij de oppositiepartijen veel vragen over Ooststellingwerfs Belang, dat in recente debatten weinig eenheid in visie uitstraalde en dus nu van de zeven leden er inmiddels drie heeft verloren. Meijerhof noemt niet voor niets de gebrekkige samenwerking binnen de fractie een belangrijke reden voor zijn vertrek. Hij sprak over verschillende stromingen in de fractie waardoor er voor hem te veel „onrust en onduidelijkheid” is.

Marcel Moes van Stellingwerf Plus ergert zich het moment waarop de mededeling van Meijerhof tijdens het zomerreces komt. ,,Op het oog ondoordacht. Is het niet al eerder bekend geworden? Een stap uit de coalitie is per definitie je afscheiden van de te volgen weg en gedachtegoed. Een raadsbrede discussie vind ik zeker noodzakelijk en heb ik liever vandaag dan morgen. Doormodderen op deze manier is vasthouden aan het pluche. Wat doe je de inwoners aan met een raad met elf fracties. Ik vind het oprecht een groot probleem voor de uitstraling en de bestuurbaarheid van deze gemeente.’’ GroenLinks wil direct na de zomer een debat.