Friese inventarisatie van grote vuurvlinder

ROTTIGE MEENTE/BRANDEMEER Tussen tussen 23 juli en 6 augustus worden twee periodes van drie tot vier dagen een extra inventarisatie gehouden van de grote vuurvlinder.

Deze vlinder komt alleen voor in laagveenmoerassen in Noord-Nederland. De verspreiding van deze vlinder is op dit moment onvoldoende bekend. De Vlinderstichting, Staatsbosbeheer en enkele vrijwilligers van de grote vuurvlinder vinden het daarom belangrijk om een inhaalslag te maken en een beter beeld te krijgen van de verspreiding in Friesland.

De grote vuurvlinder is erg zeldzaam en we weten nu te weinig om de soort goed te kunnen beschermen. De vrijwilligers tellen vooral eitjes en rupsen, maar hopen natuurlijk ook de vlinder zelf te spotten.

Wie mee wil doen, kan zich tot uiterlijk 16 juli aanmelden via https://www.vlinderstichting.nl/friese-inventarisatie-grote-vuurvlinder