Duidelijke afname hulpvraag ondernemers

Oosterwolde - Kwamen er in de periode tot en met mei nog 370 aanvragen bij de gemeente Ooststellingwerf binnen voor de Tozo-regeling (uitkering voor zelfstandig ondernemers), dat waren er in het eerste deel van juni nog maar 50.

Wethouder Marcel Bos constateert dat er dus sprake is van een flinke afname van de harde roep om hulp. ‘Aanvragen zullen nog wel binnen blijven druppelen, maar de hoos die we in het begin van de Tozo-regeling hadden, lijkt voorbij.’

Stapsgewijs versoepelen de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De horeca mag gasten ontvangen en in de winkelgebieden wordt het weer wat drukker. Om kansen en mogelijkheden optimaal te benutten, is er nauw overleg tussen ondernemers en de gemeente. ‘Er kan gelukkig al weer heel veel en het gaat goed hier in Ooststellingwerf’, zegt wethouder Bos. ‘We verdienen hier in de gemeente de versoepeling dan ook met recht.’

Sinds de opening van de horeca hebben zich in Ooststellingwerf nog geen excessen voorgedaan. ‘In Ooststellingwerf lijkt iedereen goed met alle regels om te gaan’, concludeert Bos tevreden. ‘Mochten er op het gebied van ondernemen toch problemen zijn, wacht dan niet en trek aan de bel. Juist door in gesprek te blijven, komen we hier samen verder.’ Sinds het begin van de crisis heeft Bos intensief contact met de verschillende ondernemersverenigingen en –belangen in Ooststellingwerf.

In samenspraak met de gemeente zijn terrassen tijdelijk vergroot, zodat de horeca zich makkelijker aan de anderhalve meter-maatregel kan houden. In maart is op verzoek van winkeliers de Stationsstraat in Oosterwolde tijdelijk hele dagen opengesteld. ‘Als gemeente konden we daaraan meewerken, omdat er tijdens de crisis veel minder mensen op straat waren.’ De drukte neemt nu door de versoepelingen weer toe, dus in overleg gaat maandag de straat in de middag weer dicht voor gemotoriseerd verkeer.