Geld voor Regiodeal toch nog even geparkeerd

Oosterwolde – Gelijk hebben en gelijk krijgen. Voor onafhankelijk raadslid Simon ter Heide was bij de behandeling van een agendapunt over de zorgeconomie heel veel begrip, velen vonden dat hij eigenlijk gelijk had, maar er werd bijna anders besloten.

Het draaide allemaal om het collegevoorstel om nu 165.000 euro beschikbaar te stellen vanuit het ambitiefonds om de voortgang van het veel belovende proces van de regiodeal dit jaar niet te frustreren. Dit bestaat uit driemaal 55.000 euro voor ambtelijke inzet voor de periode 2021 t/m 2023. De regio Zuidoost Friesland is door het kabinet in februari gekozen als één van de regio’s waarmee zij een Regiodeal wil sluiten.

Leefbaarheid

Het Rijk zal vermoedelijk 15 miljoen euro bijdragen aan de leefbaarheid in Zuidoost Friesland. En nu wordt dus besproken waaraan het geld wordt besteed. Zodra het geld uit de Regiodeal definitief is toegekend, kan de uitvoering van de projecten per september 2020 starten.

Zorgeconomie

Ooststellingwerf wil het project Zorgeconomie coördineren. Het gaat bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat ouderen op de juiste plek met voorzieningen kunnen blijven wonen in hun regio. Er is nu dus geld nodig voor de ambtelijke ondersteuning, zoals een projectleider. Maar of het Rijk ook dat zorgproject steunt? Ter Heide vond heel principieel dat je dan niet nu al vast als gemeenteraad geld op tafel kunt gaan leggen, zolang nog niet bekend welke projecten gehonoreerd worden.

‘We kennen de feiten niet’

‘Op dit moment beschikt de raad over te weinig informatie over deze problematiek en is er nog geen 100% zekerheid over de werking van de Regiodeal. De besluitvorming voor de komende jaren is dan ook nog niet mogelijk. De raad behoort niet te koersen op verwachtingen, maar op controleerbare feiten. We kennen de feiten niet.’ Wolter Slager Wij Lokaal: ’Je kunt pas geld uitgeven als je weet waarover het gaat. Er zijn geen tastbare resultaten zichtbaar.’ Ter Heide wilde het voorstel om procedurele redenen doorschuiven naar september. ‘We veroorzaken een precedent, dit kan echt niet.’

Onverantwoordelijk

CDA’er Herman Zwart vond dat te onrechte door Ter Heide en Tammo Munting (D66) het beeld werd geschetst van onverantwoordelijk handelen. ‘Het gaat om vertrouwen en toezicht op hoofdlijnen. Ik accepteer het etiket niet van onverantwoordelijk raadslid’. Ter Heide: ‘Toch bent u dat. We gaan niet rommelen met wat volgens onze regels niet goed is. Dan kan ik beter stoppen. Dan ga je alle bevoegdheden van de raad uitkleden, laat alles dan maar over aan het college.’

Voorstel teruggenomen

Ter Heide kreeg zelfs geen steun van zijn oude fractiecollega’s van de PvdA. ‘Ik snap niet waar de PvdA mee bezig is.’ Slager, Ter Heide en de ChristenUnie deden een tegenvoorstel om 55.000 euro beschikbaar te stellen, zodat er tot en met 2021 genoeg geld beschikbaar is. D66 steunde dat ook. Maar de discussie kreeg voor de principiële Ter Heide een verrassend slot. Waar de overgrote deel van de raad akkoord ging, was het burgemeester Harry Oosterman die het voorstel na een schorsing terugnam. In september komt het voorstel terug. De burgemeester had geen zin om het mooie project regiodeal met een verdeeld besluit of te weinig geld te starten, al is hij voor 99% zeker dat het Rijksgeld er wel komt.