Rekenkamercommissie onderzoekt in 2021 dossier Biosintrum

Oosterwolde - Er komt een onderzoek naar de opzet en exploitatie van het Biosintrum in Oosterwolde. Maar dan wel pas volgend jaar. Het zou volgens veel raadsfracties op dit moment te veel ten koste kunnen gaan van de ‘positieve flow’.

Fractievoorzitter Marcel Moes van Stellingwerf PLUS, met steun van het onafhankelijke raadslid Simon ter Heide, deed woensdagavond via een motie het voorstel om vanuit de raad een onderzoekscommissie te vormen. ,,Het is positief bedoeld, ik krijg gelijk in de wandelgangen het verwijt dat ik kom met een negatieve motie om te wroeten in het verleden.’’

,,Leren uit het verleden. En dat toepassen in het toekomst.’’ Moes wilde via een onderzoek voorkomen dat de gemeenteraad besluiten neemt zonder kennis over mogelijk in het verleden gemaakte fouten en/of gebrek aan informatie. ,,Er komen steeds kleine stukjes naar boven en dat zit onze beoordeling in de weg.’’ D66 heeft vanwege dit dossier eerder het vertrouwen opgezegd in de burgemeester. Tammo Munting: ,,Misschien blijkt uit zo’n onderzoek wel dat het wantrouwen onterecht is.’’ Hij wilde vooral haast maken met zo’n onderzoek. De rest helemaal niet.

Behoefte aan meer duidelijkheid en openheid

De raad probeert juist nu vol goede moed de draad weer op te pakken. Dan is het doen van zo’n onderzoek nu niet verstandig, want volgens Jelke Nijboer (PvdA) weet je dan maar nooit wat de media daar mee doen. Ooststellingwerfs Belang was bang voor nieuwe negatieve uitingen. Henk Dongstra: ,,Focus op het heden en op een positieve manier verder.’’ Ge Bouma van CDA: ,,Alleen maar verspilde negatieve energie om oude koeien uit de sloot te halen. Een stom moment.’’ Sierd van Weperen van de VVD zag het ook als roeren in de beerput. ,,Er is veel fout gegaan. De exploitatie is nog steeds niet op orde. Waarom nu. Kijk in 2021 maar terug als de problemen zijn opgelost, nu geen schaduw veroorzaken.’’

Marcel Moes van Stellingwerf stelde dat er behoefte is aan meer duidelijkheid en openheid, ten behoeve van de voortgang van de besluitvorming over het Biosintrum. ,,Alleen dan kan de gemeenteraad zijn kader stellende en controlerende rol uitoefenen. Het is onze taak als raad te controleren wat geweest is.’’ Ter Heide: ,,Het is verstandig om ingewikkelde dossier objectief te evalueren en te kijken naar verbeterpunten. Het heeft geen politiek doel. Misschien kun je het ook laten doen door de Rekenkamercommissie, die heeft er geen gevoelens bij.’’ Uiteindelijk draaide het om het moment en door wie. En dus werd het voorstel na een schorsing door de indieners met succes aangepast. De Rekenkamercommissie zal gevraagd worden in 2021 zo’n onderzoek te doen. En dat voorstel werd anoniem gesteund.