Schrieversronte zoekt nieuwe duizendpoot

Oldeberkoop - De Schrieversronte zoekt een nieuwe directeur. Dat moet een duizendpoot zijn die eerst genoegen neemt met zestien uur betaald werk.

Huidig directeur Sietske Bloemhoff neemt over een half jaar afscheid. ,,Ik bin dan 66 jaor en 4 maonden. Et het dan wel mooi west.’’ Ze is al 35 jaar verbonden aan de Schrieversronte en sinds 2007 directeur. Eind dit jaar gaat ze met pensioen. Bloemhoff staat voor 32 uur op papier, maar die uren kan de Stichting Stellingwarver Schrieversronte de nieuwe man of vrouw niet meer bieden. Daarvoor is geen geld, zegt secretaris Hendrik Fokkema.

Het instituut voor behoud en promotie van de Stellingwerver taal en cultuur heeft het financieel niet breed. De afgelopen jaren hebben de gemeenten Oost- en Weststellingwerf steeds bezuinigd op de subsidies, zegt Fokkema. Het is dat de taal officieel erkend is als minderheidstaal, anders zou het Stellingwerfs langzaam een stille dood sterven, vreest de secretaris.

,,De provincie heeft ook een inspanningsverplichting om de taal te ondersteunen en in stand te houden. Helaas hebben we daar tot nog toe niet heel veel van gemerkt.’’

Spin in een groot web

Bij het opstellen van het profiel voor de nieuwe directeur blijkt dat Bloemhoff al jaren veel extra tijd in de Schrieversronte steekt. Een deel daarvan zal vooralsnog niet kunnen worden uitgevoerd, zegt Fokkema. Bloemhoff: ,,Ik heb dat daon omda’k et ommeraek mooi wark vien. Dat meuj’ niet van de ni’je direkteur vraogen.’’

De Schrieversronte heeft zes parttime medewerkers en een legertje vrijwilligers. De nieuwe directeur moet die mensen aansturen. Maar hij/zij moet ook de doelstellingen van de Schrieversronte vertalen naar de praktijk en concrete activiteiten daarvoor opzetten. Ook wordt van de directeur verwacht contacten te onderhouden met dichters, schrijvers, scholen en culturele instellingen. ‘De direkteur is de spinne in een groot web’, staat er in de advertentie. Overigens hoeft de sollicitant het Stellingwerfs niet te kunnen spreken, maar moet wel bereid zijn dat te leren. Bloemhoff heeft al wel mensen op het oog, zegt ze. ,,Dat bin jonge meensken, mar die moe’n ok mar willen.’’

In eerste instantie gaat het om een baan van zestien uur, waarvan de helft is voor het uitvoeren van managementtaken als onder meer het zorgen voor publiciteit en uitbouwen van de sociale media. De andere acht uur is voor het ontwikkelen van lesmateriaal voor de basisscholen. Wil de directeur meer uren werken, dan zal die projecten moeten ontwikkelen en daarvoor fondsen werven.

,,Wij vragen nogal wat’’, bevestigt Fokkema. Daarom neemt de Schrieversronte een half jaar de tijd voor het vinden van een geschikte kandidaat. En mocht het toch niet lukken die enthousiaste liefhebber te vinden die het Stellingwerfs een warm hart toedraagt? ,,Dan hebben we wel een probleem’’, denkt Fokkema. ,,Maar dat zien we dan wel weer.’’