Voorstel college: eenmalige korting rioolkosten in Ooststellingwerf

Oosterwolde - Het potje waaruit rioolvoorzieningen worden betaald blijkt in Ooststellingwerf veel minder snel op te drogen dan gedacht. Er wordt kortom in het gemeentehuis ambtelijk blijkbaar nogal behoudend begroot.

Berend Leistra van de ChristenUnie kwam tijdens het tweede deel van de raadsvergadering woensdagavond met cijfers om dat te onderbouwen. Op basis van het rioleringsplan 2015-2019 had er na die periode nog 3,2 miljoen in de reserve moeten zitten. In werkelijkheid was dat vijf miljoen. ,,Hieruit blijkt dat de voorziening minder snel daalt dan meestal wordt voorgesteld in dit huis.’’ Sterker nog, het zou nodig zijn om extra geld bij de burgers weg te halen gelet op de prognoses.

Volgens de ChristenUnie is dat helemaal niet nodig. ,,Je moet niet onnodig geld bij de burgers gaan vragen. Als er achteraf geld overblijft, geef je het geld terug.’’ Dat is door de raad ook vastgelegd in het gezamenlijke raadsprogramma. De gemeente int met de rioolheffing een doelbelasting van haar inwoners. De gemeente moet zorgvuldig en duidelijk vastleggen wat er met de inkomsten vanuit deze doelbelasting gebeurt. De uiteindelijke tarieven worden jaarlijks door de Raad vast gesteld in de Verordening Rioolheffing.

Het college stelde de raad voor om een éénmalige korting te geven van gemiddeld 17 euro per aansluiting. Hoe dit verdeeld wordt over het eigenaren en gebruikersdeel van de heffing wordt in detail uitgewerkt in de nog vast te stellen Verordening Rioolheffing 2021. GroenLinks zag met alle klimaat-onzekerheden in de toekomst als enige fractie geen reden om die korting te geven. Verder wordt de heffing de komende vijf jaar met niet meer dan de inflatiecorrectie stijgen. GroenLinks zag met alle klimaat-onzekerheden in de toekomst als enige fractie geen reden om die korting te geven of lasten niet te verhogen. De fractie wees op de prognose dat over tien jaar de reserve leeg is. Mochten onvoorspelbare heftige buien nieuwe investeringen noodzakelijk maken, dan komt het college met nieuwe voorstellen terug bij de raad.

Vanuit de raad werd aangegeven dat bijvoorbeeld de inzet van zonnepanelen op de pompen kan worden bespaard op de kosten. Het college werd dus opgeroepen ook te zoeken naar duurzame oplossingen. ,Sympathiek’’, zei wethouder Fimke Hijlkema. ,,Maar dat doen we al.’’ Het amendement werd niettemin in stemming gebracht en aangenomen. De VVD hikte aan tegen de hoogte van de personeelskosten. Uitbesteden zou een betere optie zijn. Hijlkema vond het niet efficiënter om meer werk uit te besteden.