Jongeren aan het woord over corona

Oosterwolde - In deze coronatijd gaan jongerenwerkers met jonogeren in gesprek en horen aan hoe zij deze tijd ervaren. Ook scholen en buurtsportcoaches spreken jongeren over hoe de huidige situatie.

Daarnaast is er aandacht voor jongeren in de communicatie-uitingen van de gemeente. Op Instagram staan stories in taal die jongeren aanspreekt. De gemeente maakt filmpjes over de coronatijd en hoe inwoners, ondernemers en instellingen daar mee omgaan, ook over buurtsport, jongerenwerkers en onderwijs. Dit resulteerde in een stijging van het aantal volgers, zowel op Instagram als Facebook.

Quests en chats

Jongeren hebben een platform om hun zorgen en ideeën rondom corona uit te dragen. Hiervoor gebruikt de gemeente social media. Daarnaast is er de ‘quests and chats’, met medewerking van de scholen en jongerenwerkers. Jongeren vullen online een korte vragenlijst in (quest) en daarnaast wordt het onderwerp verder uitgediept in een kleine kerngroep (chat). Op basis van die informatie kijkt de gemeente op welke manier er een vervolg aan wordt gegeven.

Communicatie

In de ‘quests and chats’ wordt jongeren ook gevraagd naar de communicatie van de gemeente rondom corona. Deze info gebruit de gemeente om de communicatie te verbteren.