‘Open Stal waarborgt artistieke kwaliteit’

Oldeberkoop - Kunstroute Open Stal kan de komende vier jaar 25.000 euro per jaar provinciale subsidie tegemoet zien. Open Stal had dit bedrag ook aangevraagd. De kunstroute, die dit jaar vanwege de coronacrisis is afgelast, ontving nog geen subsidie van de provincie.

De commissie die over de subsidies gaat is positief over de kwaliteiten van Open Stal en waardeert de inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en educatie die uitzonderlijk zijn voor een organisatie die gerund wordt door vrijwilligers. ‘Ondanks een beperkt budget slaagt de organisatie er in de artistieke kwaliteit telkens te verhogen.’ Door de constant hoge kwaliteit en de tastbare maatschappelijke impact is de commissie van mening dat Open Stal thuishoort in de provinciale kunstinfrastructuur van de provincie.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt de professionaliteit en het ondernemerschap van Open Stal als goed. De website is mooi en helder, maar zou meer ‘couleur locale‘ kunnen laten zien, zoals de exposities van kunst in de locaties. Er is echter geen sprake van een doortimmerd marketingplan. De commissie adviseert hier de komende periode meer aandacht aan te besteden.

Maatschappelijke impact

De maatschappelijke impact wordt ook als goed beoordeeld. Open Stal laat zien Meidwaan, Mienskip en Meertaligen serieus te nemen. Open Stal heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor de lokale gemeenschap. Daarnaast zorgt de bemoeienis van de organisatie met de Parkbossen voor een duurzame bijdrage aan de leefomgeving. De commissie raadt de organisatie aan de komende tijd meer aandacht te besteden aan de visie op educatie, ook als strategie voor de toekomst.

Zichtbaarheid

De commissie beoordeelt de zichtbaarheid als voldoende. Open Stal is redelijk bekend als langst bestaande kunstroute van het land, maar speelt geen rol van betekenis in de landelijke of internationale kunstsector. De aandacht voor het Frysk Eigene komt vooral in het flankerend programma tot uitdrukking met Friese programmaonderdelen zoals Friese en Stellingwerver schrijvers en dichters.

Diversiteit

Op diversiteit en ‘Fair practice’ scoort Open Stal voldoende. Open Stal kan de kunstenaars door beperkingen in het budget vooral een podium bieden en geeft reis- en onkostenvergoedingen. Voor speciaal gemaakt werk is een vergoeding van maximaal 2500 euro mogelijk. De kunstroute hanteert een laag provisiepercentage bij verkoop (20%). Het bestuur is van goede wil, maar de commissie raadt aan ook hier de komende jaren meer aandacht aan te besteden.

Toezicht op bestuur

Op de ‘Code cultural governance’ scoort Open Stal een onvoldoende. Het bestuur doet alles zelf. Er is – door budgettaire beperkingen – geen ruimte voor een betaalde coördinator of directeur. Tot nu toe evalueerde het bestuur zichzelf. De commissie raadt Open Stal zeer aan op korte termijn toezicht te organiseren op het functioneren van het bestuur.